Nyheter

Norsk Oljemuseum med ny utstilling om klimautfordringer

Norsk Oljemuseum med ny utstilling om klimautfordringer (Ingress image)

Publiseringsdato: 22. april, 2013

Skrevet av: Maya Boutroue Vedeld

– Fremtidens hus produserer sin egen strøm, og låner ekstra energi fra elbilen i garasjen når det behøves. Fremtidens biler som ikke går på strøm slipper ut vann istedenfor eksos. Fremtidens plast er laget av grønne planter eller alger. Fremtidens busser og lastebiler går på energi fra husdyrgjødsel og planterester. Dette er ikke science fiction. Dette skjer allerede, men ennå i så altfor liten skala.

Det var noen av elementene Karl Kristensen trakk fram under sitt innlegg i Stavanger, sammen med spørsmål som: – Hva ville skjedd hvis vi alle brukte forbrukermakten vår til å etterspørre energi- og miljøeffektive produkter?

Utstillingen tar utgangspunkt i vanskelige valg som oppstår når klimatiltak potensielt kan komme i konflikt med verdens energibehov, opprettholdelse av dagens velferdsordninger og hensynet til uberørt natur. Bellona har deltatt i ressursgruppen som har stått for utformingen av utstillingen sammen med Olje- og energidepartementet, Klima- og forurensningsdirektoratet, Norsk olje og gass, Universitetet i Stavanger, Statoil, IRIS og St. Olav videregående skole.

Les hele Karl Kristensens innlegg her.