Nyheter

Svarer Tine Sundtoft om leteboringer

Silje Lundberg
Silje Lundberg
Line Lønning

Publiseringsdato: 3. september, 2014

Skrevet av: Ellen Viseth

"Selv om det i disse 160 tilfellene bare var 11 tilfeller hvor boringen ble igangsatt før klagefristen var utløpt, hadde direktoratet like fullt gitt tillatelse til at boringene kunne skje før fristen var ute", skriver Silje Lundberg i et brev til klima- og miljøministeren.

– Bellona har aldri påstått at Miljødirektoratet bryter loven. Men vi mener likevel at praksisen deres undergraver den demokratiske retten til å klage, sier fagrådgiver i Bellona, Silje Lundberg.

Hun har i dag sendt Bellonas svarbrev til klima- og miljøminister Tine Sundtoft, etter at Miljødirektoratet kom med sin redegjørelse på mandag.

Les: Bellonas tilsvar til direktoratets redegjørelse

Lundberg har gått gjennom alle boretillatelser godkjent av Miljødirektoratet de siste fire årene. I 160 av 162 tilfeller ble det gitt tillatelse til borestart før klagefristen var ute. I 11 tilfeller ble også den fysiske boringen satt i gang før klagefristen. Disse tallene bestrides ikke av direktoratet.

Fordi det ikke kom inn noen klager i de 11 alvorligste sakene, hevder miljødirektør Ellen Hambro at det «ikke har vært noen tilfeller hvor oppstart av boring i oljeførende lag har kommet i konflikt med noens klageinteresse». Den unnskyldningen er for tynn, mener Bellona.

«Bellona mener det er svært problematisk at Miljødirektoratet ikke ser utfordringen og den manglende demokratiske forankringen ved at de gir tillatelser som er gyldige lenge før klagefrist utløper. Bellona har ikke kritisert oljeselskapene for å ikke følge tillatelsen fra direktoratet, men at direktoratet gir tillatelser som er med på å undergrave klagefristen. At selskapene på tross av gyldig tillatelse velger å ikke igangsette boring før etter klagefristen, kan vanskelig sies å ha en sammenheng med Miljødirektoratets behandling», skriver Lundberg i svarbrevet.

Bellona begynte å ane alarmerende praksis i Miljødirektoratet etter at leteboringen på Mercury-funnet ikke bare var påbegynt, men også avsluttet, før klagefristen på endringsvedtaket. Dette gjorde at Bellona den 08.08.14 sendte brev til Klima- og miljødepartementet hvor vi ba om en redegjørelse fra direktoratet, samt at vi selv begynte gjennomgangen av letetillatelser gitt de siste fire årene.