Nyheter

ESA gransker støtte til oljeselskapene

Spillvann fra norsk oljeindustri pumpes ut i Danmark.
Med fakling og skyer og sjø
Foto: StatoilHydro

Publiseringsdato: 28. september, 2017

Skrevet av: Kjetil Grude Flekkøy

Norge skal under lupen hos ESA: De vil undersøke om det er ulovlig statsstøtte når staten gir oljeselskapene 78 prosent i refusjon for å lete etter olje og gass. ESA har gitt saken status som "priority case".

– Som forventet, sier Bellona-leder Frederic Hauge.

Granskingen av Norges støtte til oljeselskapene kommer etter at Bellona klaget inn leterefusjonsordningen til EFTAs overvåkningsorgan, ESA, i august.

 

– Ulovlig statsstøtte

Med leterefusjonsordningen får oljeselskapene refundert 78 prosent av alle utgifter letefasen. For oljeselskaper som skatter, kommer støtten i form av skattefradrag. Fra 2005 har også oljeselskaper som ikke har overskudd å skatte av – som ikke er «i skatteposisjon» – vært dekket av ordningen.

Frederic Hauge Bellona-leder, Frederic Hauge Credit: Pål Laukli

De får refusjonen direkte utbetalt av staten – uten at staten vet om den noensinne får pengene tilbake gjennom oljeskatten.

– Staten tar en enorm risiko ved å stimulere til økt leting etter olje og gass i en tid da dette vil bli mindre og mindre lønnsomt å produsere, sa Frederic Hauge til Aftenposten i august.

Han fremhevet at støtten går på bekostning av andre energikilder, som ikke mottar slik støtte, noe som også undergraver Paris-avtalen.

 

Betalte 91 milliarder

Bellona mener refusjonen er en ulovlig statsstøtte og krevde altså granskning.

Nå har ESA påbegynt granskningen, skriver Aftenposten.

– Dette er som forventet. Klagen på skatterefusjonsordningen er godt fundert og vi imøteser videre undersøkelser, sier Frederic Hauge.

 • Oppdatering: ESA har siden bekreftet at de har gitt saken status som «priority case».

Mellom 2005 og 2015 har oljeselskapene mottatt 91,3 milliarder kroner i slik leterefusjon.  Av 74 selskap som har fått utbetalt leterefusjon, fikk 54 pengene inn på konto uten å betale skatt.

 

– Utsatt skatt

Karl Eirik Schjøtt-Pedersen adm.dir. Norsk olje og gass Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, adm. dir. i Norsk Olje og Gass Credit: Norsk olje og gass

Da det ble kjent at Bellona klaget ordningen inn for ESA, sa administrerende direktør Karl Eirik Schjøtt-Pedersen i Norsk Olje og Gass at dette ikke er statsstøtte, men utsettelse av skatt.

– Schjøtt-Pedersen blander epler og pærer. Hans argument er bare gyldig for selskaper som har penger å skatte av. Det vi klaget inn er direkte utbetalinger til småselskaper som man ikke har noen garanti for at vil kunne betale skatt, sier Frederic Hauge.

 

Kan påvirke investeringer

Tidligere denne måneden kunne Bellona melde at bare 11 av de 39 selskapene som søker i årets tildelingsrunde (TFO-runde),  skattet til Norge i 2015 (Oljeskattekontorets nyeste lister). De resterende fikk til sammen utbetalt 9,3 milliarder kroner i leterefusjon fra statskassen.

– Det er ikke opplagt at slike utbetalinger er utsettelse av skatt. Det forventet vi også at ESA skulle se, sier Frederic Hauge.

– Nå blir det også interessant å se hvordan denne beslutningen vil påvirke investeringene på norsk sokkel.

FAKTA

 • Refusjonsordningen
  Oljeselskapene er underlagt et såkalt symmetrisk skatteregime. De får trekke fra 78 prosent av leteutgiftene på skatten, men også må betale 78 prosent skatt av overskuddet hvis letingen fører til inntektsgivende produksjon.
 • ESA
  – «EFTA Surveillance Authority» er EUs uavhengige overvåkningsorgan.
  – ESA skal passe på at EFTA-landene Norge, Island og Liechtenstein følger reglene i EØS-avtalen.
  – EØS-avtalen gir de EFTA-landene tilgang til EUs indre marked. Samtidig må de følge EUs regler for konkurranse og «de fire friheter»: Fri utveksling av varer, tjenester, arbeidskraft og kapital.