Nyheter

Bellonas Frederic Hauge om Goliat-stengingen: – Nå må Eni stoppes

<small><i>Goliat-plattformen i Barentshavet.</i></small>
Goliat-plattformen i Barentshavet.
ENI Norge

Publiseringsdato: 6. oktober, 2017

Skrevet av: Kjetil Grude Flekkøy

Etter å ha ført tilsyn med Goliat-flyteren skriver Petroleumstilsynet at det er påvist høy feilrate i elektrisk utstyr, også i eksplosjonsfarlige områder. Tross dette, aktet Eni å starte opp igjen og bør nå fratas operatørskapet, ifølge Bellonas leder.

– Dette er virkelig stygt. En operatør som vil kjøre på tross eksplosjonsfare, har ingenting på norsk sokkel å gjøre. Nå må Eni fratas operatørskapet slik vi ba om i fjor, sier Bellona-leder Frederic Hauge.

Uttalelsen kommer etter at det i dag ble kjent at Petroleumstilsynet har grepet inn for å hindre Goliat i å starte opp igjen etter vedlikehold, skriver Upstream.

Petroleumstilsynets hastevedtak kom da Goliat-operatøren Eni ville sette pumpene i sving igjen – til tross for kjente elektriske feil i et eksplosjonsfarlig område.

Allerede i august 2016 sendte Bellona en formell bekymringsmelding til daværende olje- og energiminister Tord Lien og ba om at Eni skal fratas operatørskapet på Goliat.

I vår advarte Bellona-leder Frederic Hauge om at arbeiderne på Goliat var i livsfare, men dette ble blankt avvist.

– Dette er nøyaktig det vi advarte om, sier Hauge.
– Nå er det bevist at denne plattformen er en tikkende bombe, men at Eni hører tikkingen av nedetidskostnader tydeligere.

Hauge påpeker at rekken av uønskede hendelser og den lave oppetiden bør gjøre det åpenbart for alle at Goliat-plattformen ikke fungerer som den skal.

I det halvannet året enheten har vært i drift, er det rapportert om 47 alvorlige hendelser, inkludert personskader, gasslekkasjer og utslipp av giftige kjemikaler.

Politiet har etterforsket flere av disse sakene. I samme periode har nedetiden etter Bellonas beregninger gjennomsnittlig ligget på 40-45 prosent.

Goliat-operatør Eni lovet i april at selskapet hadde en plan for å ordne opp i sikkerhetssvikten på det flytende produksjons- og lagringsfartøyet.

– Når sikkerhetsskandalene nå bare fortsetter og det viser seg at Eni blåser i det, må politiet inn og etterforske selskapet, konkluderer Hauge.