Nyheter

Skattetall avslører: Bare hvert 6. oljeselskap på sokkelen betaler skatt

Beaucroft/Thinkstock

Publiseringsdato: 1. desember, 2017

Skrevet av: Kjetil Grude Flekkøy

Mer enn en tredjedel av skatteinntektene fra norsk sokkel har forduftet fra 2015 til i fjor. Og bare hvert sjette oljeselskap på sokkelen betaler skatt, viser nye skattetall. - Petroleumsskattesystemet må endres, sier Bellona-leder Frederic Hauge.

Nye tall fra Skatteetaten ble offentliggjort 1. desember. De avslører mye om ståa på norsk sokkel: Oljeinntektene stuper.

  • Skatteinntektene har krympet med 37 prosent fra 2015 til 2016, fra 85,5 til 53,5.
  • Det er en nedgang på 32 milliarder.
  • Bare 16 prosent av oljeselskapene på sokkelen – 10 i alt – betalte skatt i 2016.
  • De selskapene som ikke betaler skatt fikk utbetalt 14,6 milliarder kroner.

– Det blir stadig tydeligere at petroleumsskattesystemet må endres. Når skatteinntektene forsvinner, sitter staten igjen med svarteper, sier Bellona-leder Frederic Hauge.

Nedgangen i skatteinntekter blir enda tydeligere om man sammenlikner med toppåret 2008: Da betalte oljeselskapene 300 milliarder kroner i skatt. 2016-skatten er under 20 prosent av dette.

Få betaler

Frederic Hauge Bellona-leder, Frederic Hauge Credit: Paal Laukli

Hauge er spesielt opprørt over at så få selskaper betaler skatt. Av de 71 selskapene som opererte på norsk sokkel i 2016, betalte 17 skatt. 10 av disse er oljeselskaper, 7 er såkalte infrastruktur- eller eierselskaper.

Samtidig gikk 41 selskaper med underskudd og fikk utbetalt nettobeløp på opp til 3,5 milliarder kroner hver, i alt 14, 6 milliarder kroner.

– Disse tallene vil Bellona nå ettersende til ESA, sier Hauge.

 

Sponser oljenæringen

I sommer klaget Bellona saken inn for EFTAs overvåkningsorgan, ESA, og ESA har bekreftet at de vil granske ordningen.

oljerabatt video Se videoen som forklarer leterefusjonsordningen.

Det norske skattesystemet er lagt opp slik at staten tar 78 prosent av kostnadene når oljeselskapene leter etter olje eller gass.
Til gjengjeld håper de å få tilbake penger gjennom tilsvarende høy skatt. Men om leteselskapene ikke finner noe, blir det heller ikke noe å betale skatt av. Tvert imot: Selskaper som ikke betaler skatt (ikke er i skatteposisjon) får beløpet direkte utbetalt. Staten får bare utlegg, ingen inntekter.

Bellona har klaget den såkalte leterefusjonsordningen inn til EFTAs overvåkningsorgan ESA.
Gjennom leterefusjonsordningen dekker staten 78 prosent av utgiftene for de selskapene som leter på norsk sokkel.

Saken er nå en «priority case» hos ESA, har Bellona fått opplyst i et brev derfra.

(Artikkelen fortsetter under bildet.)

Oljeplattform i solnedgang Credit: Getty Images

1/3 av pengene borte

Staten fikk inn 53,5 milliarder kroner fra petroleumsselskapene på sokkelen i 2016, 32 milliarder kroner mindre enn i 2015, viser tallene fra Skatteetaten. Og bare ti oljeselskap betaler altså skatt.

– Disse tallene bør studeres nøye av alle som er overbevist om en lys oljefremtid og ivrer etter å gi gass i Barentshavet, sier Hauge.

Reduksjonen i skatteinntekter skyldes hovedsakelig fallende olje- og gasspriser i tillegg til overskridelser på utbygginger. Reduksjonen kommer til tross for at den samlede olje- og gassproduksjonen var høyere i 2016 enn i 2015.

 

– Tap for Norge

Blant selskapene som ikke skattet i 2016, men heller fikk utbetalt penger, er operatøren på det skandaliserte Goliat-plattformen, ENI.
Feltet i Barentshavet har vært mye omtalt i høst etter at olje- og energimininister Terje Søviknes forsøkte å vri seg unna spørsmål fra Stortinget om når staten eventuelt vil gå i pluss på prosjektet, som er hjemsøkt av overskridelser, sikkerhetssvikt og tilsvarende nedetid.
Så langt har Goliat kostet skattebetalerne totalt 44 milliarder kroner, og prosjektet vil trolig ende med et tap på ca. 15 milliarder kroner når all oljen og eventuelt også gass er hentet opp.

De ferske tallene viser også at det i 2016 ble betalt ut 6.9 milliarder kroner til fem selskaper som nå er lagt ned eller slått sammen med andre. Selskapene som er borte kan umulig gi staten skatteinntekter senere.

– Dette er tap for Norge, slår Hauge fast.