Nyheter

Riksrevisjonen knuser Petroleumstilsynets troverdighet

<small><i>Goliat-plattformen i Barentshavet.</i></small>
Goliat-plattformen i Barentshavet.
ENI

Publiseringsdato: 15. januar, 2019

Skrevet av: Thomas Theis-Haugan

Riksrevisjonens sterke kritikk av Petroleumstilsynet er en varslet skandale som viser hvilken krise norsk petroleumsforvaltning står overfor. Nå må både regjering og opposisjonspolitikere ta tak i situasjonen, krever Bellona.

I lang tid har Bellona rettet søkelyset mot Petroleumstilsynets aktivitet i flere saker.  Kritikken har vært sterk i saker som Goliat, ulykken på Songa Endurance, og forholdene på Mongstad og Nyhavna.

Dette gjelder både Petroleumstilsynets metodikk og systematikk, og manglende oppfølging av påviste og dokumenterte brudd på lover og forskrifter. Bellona har jobbet aktivt for at Riksrevisjonen burde granske disse sakene, noe de nå har gjort.

Det er en meget sterk kritikk som Riksrevisjonen i dag fremfører – den gir Bellona rett i sin kritikk av tilsynets håndtering og det er svært alvorlige forhold som dokumenteres.

– Ptils oppførsel har bidratt til betydelig storulykke-potensiale både for mennesker og miljø.  Eksemplet med deres tillatelse for drift av Goliat er totalt ødeleggende for Ptils troverdighet.  Bellona skulle gjerne sett at tilsynets håndtering av Yme-plattformen hadde vært gjenstand for tilsvarende granskning, da vi mener Ptils oppførsel også der er under enhver kritikk på samme måte som i Goliatsaken, sier daglig leder i Bellona, Frederic Hauge.

– Dette er kanskje den mest dramatiske rapporten vi noensinne har fått om sikkerheten i norsk oljevirksomhet, og det er helt avgjørende at også store partier som Høyre og Arbeiderpartiet tar dette på alvor. Det er utrolig at det tildeles nye konsesjoner i sårbare områder, samtidig som vi har en voldsom overbelastning i forvaltningen og et omfattende etterskudd i vedlikeholdet på norsk sokkel, sier Hauge.

Riksrevisjonens rapport er også drepende i sin kritikk av Equinor og ENI som operatører. Riksrevisjonens gjennomgang av Songa Endurance frarøver Equinor enhver ære. Bellona oppfordrer politiet til å avslutte etterforskningen og dømme de ansvarlige.

– Det er helt uhørt at dette tar så lang tid, sier Hauge.