Nyheter

– Uvettig pengebruk med uklar effekt.

Christian Eriksen i NRKs Dagsnytt 18.
Christian Eriksen i NRKs Dagsnytt 18.

Publiseringsdato: 31. mai, 2022

Skrevet av: Signy Fardal

At staten skal betale ut milliarder som ikke bidrar til norsk samfunn er helt urimelig, sier fagsjef Christian Eriksen.

NRK har avdekket at mellom 2005 og 2019 har 72 milliarder statlige kroner gått til 64 oljeselskaper som aldri har betalt en krone i skatt til Norge.

NRKs undersøkelser viser at pengene ikke bare har gått til oljeleting, men også firmabiler, boliglån, oppussing av kontor, bonuser og millionlønninger.

– Tallene viser at dette er et skattesystem som er ekstremt gunstig for oljeselskapene. Går de med underskudd kan de bli refundert for utgifter de har hatt som ikke har noe med oljeleting å gjøre. Dette hører ikke hjemme noe sted, sa Bellonas fagsjef Christian Eriksen da han deltok i en debatt om leterefusjonsordningen på Dagsnytt 18 på NRK mandag 30.mai.

I 2017 klaget Bellona den norske stat inn for ESA for å få slutt på denne ulovlige sponsingen av oljeselskapene.  Ordningen ble innført i 2005, og skulle gjøre det mer attraktivt å lete etter olje på norsk sokkel, særlig for nykommere som ennå ikke hadde inntekter fra olje- og gassproduksjon. Bellona mener leterefusjon til selskaper som ikke er i skatteposisjon utgjør ulovlig statsstøtte og er i strid med EØS-avtalens artikkel 61. Det gjelder spesielt det at selskaper som ikke er i skatteposisjon får utbetalt penger, rett inn på konto.

I klagen krevde Bellona også at selskapene skulle betale tilbake ulovlig statsstøtte.

I 2019 konkluderte ESA med å ikke å videre med klagen fra Bellona, men arbeidet for at oljebransjen ikke skal favoriseres gjennom skattereglene har fortsatt.

Midt i valgkampen høsten 2021 foreslo Solberg-regjeringen konkrete endringer i oljeskatteregimet.

– Det ble gjennomført konkrete endringer i oljeskatteregimet og avskaffet en del av ordningene vi har vært kritiske til i mange år. Men oljeskatteregimet gir fortsatt for steke incentiver til å lete og utvinne olje og gass på den norske sokkelen, sier Eriksen.