Nyheter

Vil gi ut sårbare havomrader

(Foto: Øyvind Haugen / StatoilHydro)

Publiseringsdato: 23. januar, 2008

Olje- og energidepartementet foreslår å åpne flere sårbare havområder for oljeutvinning. Statens forurensingstilsyn og Bellona protesterer kraftig.

– Det må bli en slutt på at oljeselskapene ved hjelp av sin stedfortreder Olje- og energidepartementet får gjøre som de vil i norsk politikk, uten å måtte forholde seg til miljøhensyn, sier Elisabeth Sæther, fagrådgiver i Bellona.

Advarer

Flere av havområdene Olje- og energidepartementet (OED) nå foreslår åpnet er områder som defineres av forvaltningsplanen for havområdene i nord som særdeles sårbare. OEDs forslag har ikke blitt endelig vedtatt av regjeringen og Statens forurensingstilsyn (SFT) advarer nå sterkt mot OEDs forslag:

– Vi mener det må utvises spesiell varsomhet ved utlysning av blokker for olje- og gassleting i områder som er særlig sårbare og verdifulle. For de fleste av de foreslåtte blokkene har vi foreløpig ikke god nok kunnskap om naturressursene og eventuelle sårbare områder, sier SFT-direktør Ellen Hambro i en pressemelding.

SFT reagerer også på at OED ønsker å åpne for tildeling i nye områder før forvaltningsplanen for Norskehavet og Nordsjøen er ferdigstilte. Kun tre av de 34 blokkene som OED har foreslått utlyst har blitt akseptert av SFT.

Rasende

– Nå er vi faktisk rasende på OED, sier Bellonas Elisabeth Sæther.

– Dette er et forsøk på å snike til seg sårbare havområder, sier hun.

OED har foreslått å gjøre de nevnte havområdene til såkalte ”forhåndsdefinerte områder”. Dette er en ordning som går på siden av de vanlige konsesjonsrundene, og hvor områdene som blir utlyst blir tilgjengelig for selskapene for bestandig.

Omstridt ordning

– Denne ordningen har vi vært sterkt i mot helt siden den ble opprettet i 2003. Den er udemokratisk og binder opp kommende politiske beslutninger, sier Elisabeth Sæther.

Stortingets oljemelding fra 2003 (St. Meld nr. 38 (2003-2004) presiserte at Tildeling av Forhåndsdefinerte Områder (TFO) skulle foregå i såkalt modne områder der infrastruktur eksisterte eller var planlagt, og geologien godt kjent fra tidligere utforskning.

– Områdene i Barentshavet er ikke modne områder og dette er derfor et forsøk på tilsnikelse fra Olje- og energidepartementet. Vi forventer at regjeringen setter foten ned for dette, sier Elisabeth Sæther.

Økt tempo

Tiden fra myndighetene åpner for en ny TFO-runde til utvinningstillatelsene tildeles er cirka halvparten så lang som ved en vanlig konsesjonsrunde. Dette vil derfor kunne bety at tempoet for oljevirksomheten i området vil øke betraktelig.

Når et område har blitt definert som et område hvor det foregår TFO vil det bli utlyst til oljeselskapene hvert eneste år, inntil et selskap starter opp virksomhet der. I ordinære konsesjonsrunder blir områder som ikke blir tildelt tatt tilbake, og er gjenstand for ny diskusjon ved nye konsesjonsrunder.