Nyheter

– En oljeulykke får skremmende konsekvenser

Sigurd Enge,seniorrådgiver i Bellona.
Sigurd Enge, Bellona, her på befaring ved havaristen Full City utenfor Langesund.
(Foto: Tone Foss Aspevoll/Bellona)

Publiseringsdato: 29. november, 2010

Skrevet av: Andreas Kokkvoll Tveit

– Risikogruppens nye rapport bekrefter det våre beregninger har vist: Ved en oljeutblåsning vil hele kysten fra Røst til Nordkapp bli fullstendig tilgriset av olje, sier Sigurd Enge, rådgiver i Bellona.

Miljøverndepartementet mottok i dag to nye rapporter om oljevirksomhet utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. I den ene, ”Ulykken i Mexicogolfen – Risikogruppens vurdering”, ser man på hva katastrofen i Mexicogolfen har å bety for norske forhold. Den andre ser på de samfunnsøkonomiske ringvirkningene av oljevirksomhet i de sårbare områdene i nord.

Sigurd Enge, rådgiver for marin forvaltning i Bellona, forteller at Risikogruppens rapport viser at et oljeuhell i området vil få alvorlige følger.

– Rapporten fra Risikogruppen viser at kysten fra Røst til Nordkapp vil bli tilgriset av olje. Det samsvarer med det vi så i vårt eget alternative scenario, som ble utarbeidet av Meteorologisk Institutt, sier han.

– Sviktende grunnlag

Bellona har tidligere kritisert lignende scenarier for å ha plassert utslippene på feil sted, og ikke der det er størst sjanse for å finne olje. Rapporten viser at disse innvendingene er tatt til følge.

– Vi er glad for at de nå har fulgt våre anbefalinger og gjennomført nye utblåsningsscenarier langt nærmere kysten i Vesterålen, sier Enge.

Bellona er imidlertid ikke bare fornøyd med fremgangsmåten som ligger bak rapporten. Enge viser til at utslippsmengden ved et uhell er satt til 4500 kubikkmeter daglig, og varigheten til 50 døgn. Det er halvparten av de daglige utslippene fra Macondo-brønnen i Mexicogolfen.

– Erfaringene fra Mexicogolfen, der utslippet varte i 87 døgn, gir grunn til å undersøke konsekvensene av en like langvarig ulykke utenfor Lofoten. Derfor mener vi at denne delen av arbeidet er dårlig faglig fundert.

Urimelige forutsetninger

Bellona mener det er flere mangler i dagens andre rapport, som omhandler de samfunnsøkonomiske virkningene av oljevirksomhet utenfor Lofoten og Vesterålen.

– Skal vi lykkes i kampen mot klimaendringene, vil det måtte komme et paradigmeskifte i energisektoren. Men dette tar ikke rapporten høyde for når den opererer med høye oljepriser helt fram til 2080, sier Bellona-nestleder Marius Holm.

Den samme rapporten vurderer også kostnadene ved en oljeulykke i de sårbare områdene. Den slår fast at hele fortjenesten ved en eventuell oljevirksomhet i nord kan bli spist opp av én enkelthendelse.

– Et oljeuhell vil kunne koste like mye som hele nåverdien av oljen i Lofoten. Det bør beslutningstakerne ha med seg når de skal vurdere fremtiden for dette området, understreker Holm.

Faglig uenighet

Sigurd Enge understreker at det fortsatt er dissens i Risikogruppen angående hvor store utslipp man burde undersøke konsekvensene av. www.imr.no skriver at Havforskningsinstituttet, Fiskeridirektoratet og Direktoratet for Naturforvaltning ønsket å gå lenger i simuleringene av oljeutslipp. Det største utslipp som simuleres i rapporten er på 225.000 tonn, mens utslippet i Mexicogolfen var på 668.500 tonn.

– Vi mener det er potensial for et enda større utslipp i Lofoten-Barentshavet, og skulle gjerne skaffet til veie mer kunnskap om mulig drift og spredning av oljen ved et slikt utslipp. Dette fikk vi ikke gehør for i resten av gruppen, sier Erik Olsen i Havforskningsinstituttet.

Begge rapportene som kom i dag vil inngå som deler av grunnlaget for oppdateringen av forvaltningsplanen. Den vil etter planen bli lagt fram for Stortinget ved mot slutten av første kvartar neste år.

Kontaktpersoner for pressen: Marius Holm, nestleder i Bellona: 95721632, mariush@bellona.no Sigurd Enge, rådgiver i Bellona: 97087533, sigurd@bellona.no
Andreas Kokkvoll Tveit, informasjonsrådgiver i Bellona: 48103464, andreas@bellona.no