Nyheter

– Mer olje vil nå kysten

Publiseringsdato: 26. februar, 2011

Skrevet av: Andreas Steenbuch Mathismoen

Blir det oljevirksomhet utenfor Lofoten og Vesterålen, legges det til rette for alvorlige oljeulykker i noen av våre aller mest sårbare områder, skriver Andreas Mathismoen og Sigurd Enge i dette tilsvaret til en lederartikkel i Avisa Nordland.

I lederartikkelen 24. februar viser Avisa Nordland manglende kunnskap om problemene med forurensning fra oljevirksomhet. AN kritiserer Bellona for å hevde at havariet utenfor Hvaler i Østfold er en påminnelse om risikoen man løper hvis man slipper petroleumsindustrien inn inn i de sårbare områdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. Avisa mener at det er skipstrafikken som er det store problemet når det kommer til oljesøl, og ikke selve oljevirksomheten.

Faktum er at i perioden fra 2003 til 2008 var oljesølet fra oljeindustrien større enn fra skipstrafikken. Grunnen til at vi ikke hører så mye om oljeindustriens utslipp, er at de aller fleste feltene som drives i dag, befinner seg langt ute til havs, og i områder der havstrømmene fungerer som en barriere mot spredning mot land.

Hva skjer så hvis man skal ha oljevirksomhet utenfor Lofoten og Vesterålen, mye nærmere kysten enn tidligere her til lands? Da er det grunn til å tro at landpåslagene vil bli flere, og skadene på sårbare kystområder vil øke kraftig i omfang.

I disse områdene har man heller ikke strømforhold som skaper den samme barrieren mot at oljen når land. Er vi villig til å gamble med de store fiskeriressursene som finnes i Lofoten?

Blir det oljevirksomhet utenfor Lofoten og Vesterålen, legges det til rette for alvorlige oljeulykker i noen av våre aller mest sårbare områder. Skjer en ulykke mens det er storm, vil man være hjelpeløse. I nord gir sterkere strømmer, kaldere vær og mørketid utfordringer vi vanskelig kan klare å takle med dagens oljevernberedskap.

Andreas Mathismoen,
Bellonas Miljøpatrulje

Sigurd Enge
,
Skipper og rådgiver i Bellona

Innlegget er også trykt i Avisa Nordland 26. februar.