Nyheter

– Ligg unna iskanten!

Bellona-skipet Kallinika på plass utenfor Bolærne.
Bellona-skipet Kallinika på plass utenfor Bolærne.
Bellona
Frederic Hauge

Publiseringsdato: 4. april, 2014

Skrevet av: Andreas Kokkvoll Tveit

En samlet miljøbevegelse raser mot Tord Liens ønsker om å lyse ut leteområder langs iskanten i Arktis. –Regjeringen utviser total mangel på ansvar for sårbare økosystemer og våre egne klimagassutslipp, sier Bellonas Sigurd Enge.

I en felles høringsuttalelse krever Bellona sammen med Greenpeace, Natur og Ungdom, WWF, Framtiden i Våre Hender, Naturvernforbundet og SABIMA at det ikke lyses ut nye blokker til oljeindustrien i 23. konsesjonsrunde. Særlig advarer organisasjonene mot å lyse ut de nordligste leteområdene i regjeringas forslag. En samlet miljøbevegelse mener det ikke finnes noen grunner til å tillate oljeboring i de svært sårbare områdene.

–  De arktiske områdene er enestående i verdenssammenheng, og Norge har et internasjonalt ansvar for å forvalte disse på en bærekraftig måte. Med dette forslaget viser Tord Lien total mangel på respekt for et av våre viktigste og mest sårbare økosystemer, og for klimaets tålegrense. En samlet miljøbevegelse krever derfor at regjeringen og samarbeidspartnerne tar ansvar og avlyser denne tildelingsrunden, sier organisasjonene.

Farlige, isfylte farvann

Flere av områdene som er foreslått tildelt til oljeindustrien går  går innnfor det som Norsk Polarinstitutt har definert som iskanten, et område der havisen bidrar til å skape unike og sårbare økosystemer.   Det eksisterer i dag ikke tilfredsstillende teknologi for å fjerne oljesøl i isfylte farvann.  Organisasjonene mener dette bare er nok et eksempel som viser hvorfor oljeboring i Arktis ikke er forsvarlig.

–  Om regjeringen stikk i strid med faglige anbefalinger og sunn fornuft bestemmer seg for å lyse ut områder til oljeboring i denne runden, må de holde seg langt unna de områdene som ligger nært iskanten, noe som også står eksplisitt i samarbeidsavtalen mellom Venstre, KrF og regjeringen. Skal avtalen ha noen verdi må Venstre og KrF avvise Liens forslag, mener organisasjonene.

–  Iskanten må defineres som det sydligste punktet det er observert 10 prosent isdekke i løpet av de siste tretti årene, med en 100 kilometers buffersone sørover. Nærmere Arktis enn denne kanten må være forbudssone for en hver med oljebriller, krever organisasjonene.

Enorme klimagassutslipp

Norge har forpliktet seg til å kutte klimagassutslipp hjemme, og olje- og gassindustrien står for 29 prosent av utslipp i Norge. Ambisjonene for utslippskutt skal økes, og klimaforskere mener at minst 2/3 av allerede oppdaget fossil energi må forbli i bakken.

–  Om oljeindustrien nå får det som de vil, vil de bety enorme klimagassutslipp flere tiår inn i fremtida. Om Norge skal ta klima og miljø på alvor, er det er på tide at Stortinget tar et oppgjør med norges største forurenser, oljenæringa, avslutter organisasjonene.