Nyheter

Bellona anmelder oljelekkasje på Mongstad

Equinor

Publiseringsdato: 27. november, 2020

Skrevet av: Eivind Berstad

Oljeraffineriet til Equinor på Mongstad har antakeligvis hatt oljelekkasjer til grunnen i flere tiår. Endringer i anlegget har nå medført at oljen siger ut i sikringsbassenget som er siste trinn i renseanlegget på Mongstad. Miljødirektoratet har  pålagt Equinor å iverksette tiltak. Bellona varsler at de vil anmelde Equinor for grov miljøkriminalitet ifølge TU.no og DN.no.

Det er Bellonas tolkning at Equinor over lang tid ikke hatt kontroll på oljeutslippene sine. Equinors manglende forvaltning av kompetanse har igjen gått ut over miljø og sikkerhet. Bellona frykter oljeutslipp til kysten hvilket vil være svært dramatisk for dyreliv, og vil anmelde Equinor ASA avd. Mongstad raffineri for brudd på forurensingsloven.

– Det vi nå ser er et selskap som er i dyp krise, og som må defineres som notorisk miljøkriminelle. Jeg er dypt urolig for utviklingen vi ser. Det er bare et tidsspørsmål før en alvorlig ulykke skjer på et av Equinor-anleggene, sier Bellona-leder Frederic Hauge.

Equinor offentliggjorde i dag granskingsrapporten av de ukontrollerte oljeutslippene. Equinors egen granskingsgruppe har ikke foretatt noen vurdering av de juridiske sider av hendelsen, herunder årsaker, ansvar eller lignende forhold. Bellona krever en uavhengig og rettferdig gransking av forholdet for å etterforske brudd på regelverk, forskrift og lovverk.

Equinor skal ha sølt 40 000 liter mer enn de hadde tillatelse for fra 2015 til 2019, ifølge Dagbladet. Lars Haltbrekken varsler at SV vil ta saken opp i Stortinget.

Til NRK sier Miljødirektoratet at de ble klar over de nye problemene på Mongstad da Equinor søkte om å få økt utslippsgrensene.

Eventuell sammenheng med manglende vedlikehold, som Bellona har sett på Mongstad før, må klarlegges. Granskingsrapporten viser at manglende vedlikehold er en av årsakene til oljelekkasjene.

– Alle har ikke hatt full kontroll på reglene, sier Equinor til E24.

En av de bakenforliggende årsakene er mangelfull forståelse av oljevanndreneringssystemet. Equinor har ikke vært klar over hvor alvorlig oljeutslipp de har hatt, og har heller ikke bevilget nok ressurser til å følge det opp. Igjen svikter Equinors barrierer for å hindre oljeutslipp. Disse alvorlige forholdene startet for flere tiår siden.