Nyheter

Mongstad-funn overgår Miljødirektoratets bekymring

Equinor

Publiseringsdato: 21. desember, 2020

Skrevet av: Eivind Berstad

Miljødirektoratet kommer med knusende kritikk av Equinors håndtering av oljelekkasjene på Mongstad-raffineriet. Miljødirektoratet mistenkte at Equinor ikke drev Mongstad-raffineriet på forsvarlig måte. Selskapets egen rapport viste at bekymringen var på sin plass.

Oljeraffineriet til Equinor på Mongstad har antakeligvis hatt oljelekkasjer til grunnen i flere tiår. Endringer i anlegget har nå medført at oljen siger ut i sikringsbassenget som er siste trinn i renseanlegget på Mongstad. Equinor offentliggjorde 27. november granskingsrapporten av de ukontrollerte oljeutslippene. Miljødirektoratet har pålagt Equinor å iverksette tiltak.

Miljødirektoratets tilbakemelding på granskingsrapporten skriver de «Miljødirektoratet mener granskningsrapporten bekrefter våre tidligere bekymringer om manglende og dårlig lederforankret kontroll, dårlig vedlikehold, manglende forståelse for regelverket, og generelt for lite fokus på miljørisiko

Seksjonsleder Harald Sørby i Miljødirektoratet karakteriserer saken som alvorlig. I et brev fra Miljødirektoratet til Equinor 15. desember skriver Miljødirektoratet: «Det er svært urovekkende at det i 2020 legges fram en handlingsplan som ikke kan vise overholdelse av grensene før i 2024, når vilkåret i tillatelse til økte utslipp fra 2018 var at grensene skulle overholdes innen 1. januar 2022.»

– Det er spesielt at vi må påpeke at dette er viktig. Utfordringen er langt større enn det vi har antatt tidligere. Situasjonen på Mongstad er overhodet ikke tilfredsstillende. Vi håper Equinor tar dette alvorlig og følger opp, sier seksjonssjef Harald Sørby i Miljødirektoratet til Aftenposten/E24.

Bellona har anmeldt Mongstad-raffineriet for brudd på forurensingsloven for oljelekkasjer til grunn, og mangel på tiltak for å stoppe dette, samt redusere skadevirkningene.

– Det vi ser nå er et selskap som er i dyp krise, og som må defineres som notorisk miljøkriminelle. Jeg er dypt bekymret for utviklingen vi ser, det er bare et tidsspørsmål før en alvorlig ulykke skjer på ett av deres anlegg, sier Bellona-leder Frederic Hauge.

Fensfjorden er nå forurenset som følge av oljeutslippene. STIM Miljø har på oppdrag fra Equinor Refining Norway AS utført en vurdering av Equinor Mongstad sitt bidrag i 2019 til at Fensfjorden Sør ikke oppnår god kjemisk tilstand.

Akutt oljeutslipp 23. juli 2020

Equinor har anslått at et akutt oljeutslipp 23. juli 2020 varte i ca. 5 timer. Totalt utslipp er estimert til 18 000 liter, hvor 14000 liter er tatt opp fra grunn og 2000 liter er tatt opp fra sjø. Per 14. august pågår det fortsatt oppsamling. Ifølge Equinors redegjørelse har det oppstått korrosjon i et av rørene, som har ført til hull i røret og utslipp av råolje. De resterende 2 000 literne er ikke redegjort for, ifølge  STIM Miljø sin oppfølging av utslipp av råolje i Mongstadvågen.

oljeutslipp fra Mongstad Credit: Equinor