Nyheter

En av de mest alvorlige hendelsene i norsk oljeindustri straffes med kjeft

Frederic Hauge
Frederic Hauge
Dag Thorenfeldt/Bellona

Publiseringsdato: 22. april, 2021

Pressemelding publisert i dag:

– Det er oppsiktsvekkende at ledelsen av anlegget på Melkøya ikke blir ansvarliggjort for brannen ved å drive anlegget på sparebluss. Brannen er et resultat av ekstremt alvorlige brudd på sikkerhetsrutinene, sier Frederic Hauge i Bellona.

Petroleumstilsynet har i dag publisert sin granskning av brannen på Equinors gassprosesseringsanlegg på Melkøya 28. september i fjor, en brann som er en av de mest alvorlige hendelsene i norsk petroleumsindustri.  Rapporten konkluderer med at det var en direkte sammenheng mellom kostnadskutt og svekket sikkerhet på anlegget.  I november i fjor leverte Bellona en rapport som avslørte at disse forholdene var den viktigste bakenforliggende årsaken til storulykken på Melkøya.

– Nå er det slått fast en gang for alle at det er begått alvorlige brudd på regelverket, slik Bellona tidligere har avslørt, og det blir straffet med litt kjeft. For å opprettholde sikkerheten i petroleumsbransjen må det få konsekvenser for de ansvarlige. Equinor-ledelsen er direkte ansvarlig for kostnadskuttene som førte til storulykken på Melkøya-anlegget, sier Frederic Hauge.

Eivind Berstad Seniorrådgiver Eivind Berstad Photo: - Credit: Bellona

I sin tidligere stilling hadde nåværende Equinor-sjef Anders Opedal et overordnet ansvar for vedlikeholdet på anlegget. Ett av mange kostnadskutt som gjennomført under Opedal var å redusere hyppigheten av kontrollene av filtrene på turbinen. Både Bellona og Ptil peker på filtre som en sentral brannårsak.

–  Ledelsen i Equinor har demonstrert en alvorlig mangel på risikoforståelse og bør vurdere å fratre sine stillinger. De har drevet anlegget på sparebluss på bekostning av anleggets integritet og folks sikkerhet, og blir kun straffet med et pålegg, fortsetter Hauge.

Bellona reagerer på at Ptil konkluderer med alvorlig svikt i Equinor-systemet, men unnlater å følge opp med sterkere sanksjoner overfor Equinor.

– På bakgrunn av de alvorlige lovbrudd som er begått blir vi forbauset om dette ikke ender med noen form for straff, sier granskingsleder i Bellona, Eivind Berstad.

I lys av denne rapporten mener Bellona det er på tide å se på Petroleumstilsynets rolle.

– Det må bli slutt på at oljeselskapene kan drive uforsvarlig uten at det får noen konsekvenser. Ptil har ikke evaluert egen innsats og tar ingen selvkritikk, selv om de har sviktet totalt. Her bør Riksrevisjonen på banen, sier Berstad.