Nyheter

Rhoca-Gil var ikke merket giftig

Publiseringsdato: 10. oktober, 1997

Skrevet av: Tor Bjarne Christensen

Selskapet Rhône-Poulenc tar på seg skylden for at tetningsmidlet Rhoca-Gil ikke har vært merket som "giftig". Rhoca-Gil inneholder det giftige og helseskadelige stoffet akrylamid og er blitt brukt i Romeriksporten. -Jeg håper dette er det siste vi ser av Rhône-Poulenc i Norge, uttaler Bård Bergfald i Bellona.

– Til tross for detaljerte og omfattende kvalitets-prosedyrer som skal sikre korrekt merking av våre produkter rundt i hele verden, har ikke Rhoca-Gil vært korrekt merket i Norge i perioden 1993 til juli 1997. Dette er utelukkende Rhône-Poulenc sitt ansvar og kan ikke lastes vår distributør Paus & Paus, sier område-direktør Fridtjof Widerberg i Rhône-Poulenc i en pressemelding i dag (fredag 10. oktober).

Selskapet, som er leverandør av et stort antall kjemikalier, kjenner ikke til andre land hvor kvalitetsprosedyrene vedrørende Rhoca-Gil ikke er oppfylt. Inntil for et halvt år siden bar tetningsmidlet navnet Siprogel.

– Det er bra at Rhône-Poulenc innrømmer at de har svindlet sine kunder ved å unnlate å opplyse om at tetningsmidlet er giftig, sier Bellona-talsmann Bård Bergfald, som regner med at dette er det siste vi ser av Rhône-Poulenc i Norge. – Hvis de ikke klarer å håndtere kjemi på en mer forsvarlig måte, har de ingenting å gjøre på det norske markedet, fastslår Bergfald.

Rhône-Poulenc tar imidlertid ikke skylden alene. – Vi er gjort kjent med at Rhoca-Gil er blitt brukt på en måte som ikke er i tråd med gjeldende sikkerhetsforskrifter og våre anbefalinger, og vil understreke at denne bruken ikke er godkjent hverken av Rhône-Poulenc eller Paus & Paus. Ved korrekt bruk vil samtlige giftige komponenter i Rhoca-Gil inngå i en kjemisk binding som ikke er helseskadelig, påpeker Widerberg.