Nyheter

Kutter investeringer til krengetog

Publiseringsdato: 6. november, 1999

Skrevet av: Roger Grøndalen

Tidligere miljøvernminister - nå samferdselsminister - Sissel Rønbeck kan skape store problemer for NSBs storsatsing på krengetog. Med kortere reisetid og mer komfort ønsker NSB å ta opp konkurransen med fly og bil. Men nå er det ikke sikkert at selskapet får nok penger til å gjennomføre satsingen.

Ifølge Dagens Næringsliv har NSBs administrerende direktør Osmund Ueland bedt om cirka to milliarder kroner i året til investeringer i nytt jernbanemateriell i perioden 1998 til 2001. Dette er alt for mye, mener Rønbeck, som vil redusere dette til litt i overkant av 1,2 milliarder kroner.

NSB ønsker å kjøpe 16 nye krengetog for en milliard kroner. Men dette forutsetter at de tre aktuelle jernbanestrektningene – Sørlandsbanen, Bergensbanen og Dovrebanen – blir rustet opp for til sammen 1,6 milliarder kroner.

Rønbeck mener, ifølge Dagens Næringsliv, at det maksimalt skal brukes en milliard kroner på slike tiltak i denne perioden.

—Jeg kan ikke kommentere denne saken ut i fra en artikkel i Dagens Næringsliv. Vi så langt ikke fått noen signaler fra den politiske ledelsen i Samferdselsdepartementet. Kom tilbake om cirka to uker når Norsk Jernbaneplan legges fram for Stortinget, sier NSBs informasjonsdirektør Svein Horrisland til Bellona Magasin.

NSB har allerede bestilt krengetogene. Det ble gjort i mars. Styret i NSB har likevel klart å sikre seg ved at det kan si opp avtalen innen utgangen av juni.

Krengtogsatsingen vil kunne redusere reisetiden mellom Oslo og Trondheim med cirka en time. Det samme på strekningen Oslo-Bergen. Fra Oslo til Kristiansand kan du spare cirka 40 minutter, og mellom Kristiansand og Stavanger reduseres reisetiden med litt over en halv time.

—Innføringen av krengetog vil innlede en ny tidsalder for jernbane i Norge, sa NSB-sjef Osmund Ueland da planene ble lagt fram i mars. Han påpekte at satsingen vil gjøre NSB godt rustet til å møte konkurransen langt inn i det neste århundre.