Nyheter

Polen struper bruktbilimporten

Utslipp fra gjennomsnittsbilen fra ulike årsklasser av bensindrevne personbiler. X-aksen viser årsklasse med 0 som 1997. Y-aksen viser utslipp som en indeks. Utslipp fra 1997 årsklassen er satt til indekstall 1 (SSB et al, 1999). Vi ser at forureningen faller sterkt rundt 1989 da katalysatoren ble påbudt. Den renser imidlertid ikke partikler og CO2.

Publiseringsdato: 25. januar, 2001

Skrevet av: Sondre Grinna

Det er et faktum at gamle biler forurenser mest. Det er derfor ikke ønskelig med en stor bruktbilimport, særlig av biler eldre enn 10 år. Polen har laget et avgiftssystem som tar hensyn til dette.

Det er nå 11 år siden det ble satt krav til katalysator på bensinbiler. Dette tiltaket førte til lavere utslipp av en rekke stoffer. Etterhvert som bilparken fornyes, fases pre-katalysatorbilene ut. Imidlertid kan gamle biler komme til landet som bruktbilimport.

Polen har lenge hatt et forbud mot import av biler eldre enn ti år. Nå ligger det et forslag fra finansdepartementet på bordet om å gå lenger. Til nå har det vært en flat avgift i forhold til alder for importerte biler. Dette vil man endre til en avgift som øker med bilens alder. På den måten blir det mindre atraktivt å føre gamle forurensende biler til landet.

I Norge er reglene omvendte. Her reduseres avgiften i takt med bilens alder. I Norge er omtrent 10 til 15 prosent av førstegangsregistreringene, registrering av importerte bruktbiler. Tar man hensyn til produksjonsutslippene fra bilfabrikkene, er det ikke gitt at det polske systemet er optimalt.