Nyheter

Toyota Prius passerer 50.000 solgte enheter

Toyota Prius får du kjøpt i Norge i dag. Den slipper ut 120g CO2, 0,63g CO, 0,05g HC og 0,05g NOx per kjørte kilometer i standard test.

Publiseringsdato: 6. februar, 2001

Skrevet av: Sondre Grinna

Toyota Prius er hybridbilen med størst suksess. Siden 1997 er det solgt over 50.000 eksemplarer av modellen med den miljøeffektive teknologien.

Selges også i Norge
Det finnes i dag to hybridbiler på markedet: Toyota Prius og Honda Insight. Toyota har satstet hardt på markedsføring av bilen, og det ser ut til å ha gitt resultater. Prius ble introdusert på det japanske markedet i 1997, og 90% av bilene er solgt der. Videre er ca 5.000 biler solgt i Nord-Amerika, mens det bare er solgt 600 biler i Europa. I Norge startet salget høsten 2000.

Trafikkveksten spiser opp gevinsten
Prius er en miljøeffektiv bil på grunn av lave utslipp. Den klarer de europeiske utslippskravene til CO, NOx og HC for 2005. Den klarer også utslippskravene til CO2 for 2012. Toyota og Honda har gjort et viktig utviklingsarbeid som de skal ha all honnør for. Det er imidlertid en alvorlig hake ved det hele: trafikkveksten.

Trafikkveksten er så sterk at gevinsten av EUs CO2-krav, og dermed Prius teknologiske fremskritt, spises opp. Det betyr at selv om utslippene per bil går ned, vil ikke de totale utslippene reduseres.

Mange mener det er viktig med trafikk-begrensende (eks. bensinavgifter) og effektiviserende tiltak (eks kollektivtransport) for å møte utviklingen. Disse tiltakene er viktige, men i forhold til CO2 vil man selv med en stor innsats her, vanskelig kunne få store nok reduksjoner.

Hydrogen må på tanken
Skal vi klare å redusere CO2-utslippene tilstrekkelig, må vi bruke et drivstoff uten fossilt karbon. Av de karbonfrie kandidatene, er det hydrogen bilfabrikantene og noen oljeselskaper går for. Ryktene sier at Toyota jobber så svetten siler for å klare å være først på markedet med en brenselcellebil. De vil ha sterk konkuranse fra de andre bilprodusentene, der de fleste planlegger å starte salg fra 2004.

Viktig å spørre om utslipp
Dersom du har et transportbehov som ikke dekkes av en elbil, og skal kjøpe bil i dag, er Prius et miljøeffektivt valg, særlig dersom du kjører mye i by. Vær allikevel oppmerksom på at det også finnes alternativer blant småbilene.

Det er nå blitt enklere å sammenlikne bilenes utslipp. Etter at et EU-direktiv tro i kraft 18. januar, skal tall for CO2-utslippene være tilgjengelig ved hver bil. Myndighetene har imidlertid ikke klart å implementere direktivet i norsk lov ennå, derfor er du ikke garantert at alle bilforhandlere har kommet i gang.

For å få vite utslippsmengdene av andre forurensende stoffer skal du spørre i butikken. Kjøper du dieselbil, er det særlig viktig å være oppmerksom på partikkelutslippet (PM10). Dersom de ikke kan gi deg tallene i butikken, gå til en annen forhandler som vet mer om produktene sine. På veien kan du smile for deg selv og tenke på at selgeren antageligvis allerede er i ferd med å lære seg mer om bil og miljø.