Nyheter

Positive lekkasjer om biler og drivstoff

Kari Asheim, transportrådgiver i Bellona, er glad for at Transnova får mer penger i 2011.

Publiseringsdato: 3. oktober, 2011

Skrevet av: Marianne Alfsen

Det blir endringer i avgiftsregimet for biler og drivstoff, ifølge lekkasjer fra statsbudsjettet. Alt tyder på at NOX står på målskiven denne gang. Positivt, men nå må regjeringen klare å ha to tanker i hodet samtidig.

– Endringer i avgiftsregimet for biler og drivstoff må ramme både CO2– og NOX-utslipp, påpeker transportrådgiver Martin Hviid Nielsen i Bellona.

Han understreker at Bellona er glad for NOX-fokuset. De største norske byene har de siste vintrene slitt med dårlig luft, særlig som følge av NOX-utslipp fra en stadig økende dieselandel i bilparken.

– Men NOX-fokuset må ikke gå på bekostning av CO2, påpeker Hviid Nielsen

Utilsiktet bieffekt

I 2007 ble en CO2-avgift innlemmet i engangsavgiften for biler. Det har gjort at utslippet av klimagassen CO2 fra nye biler har gått kraftig ned de siste årene.

I praksis betydde det også at dieselbiler ble et mer økonomisk alternativ, fordi de slipper ut mindre CO2 enn bensinbiler. Selv om det ikke var noe mål i seg selv, har dermed dieselbilsalget eksplodert. Syv av ti nye biler som selges i Norge er i dag dieselbiler.

Problemet er at dieselbiler slipper ut mer NOX enn bensinbiler. Den positive effekten avgiftsendringen har hatt på CO2-utslippet, har dermed fått en utilsiktet, negativ bivirkning i form av økte NOX-utslipp.

­

– Sagt på en annen måte: Et positivt klimatiltak har fått negative følger for den lokale luftkvaliteten. Nå må ikke regjeringen begå samme feil med motsatt fortegn, og innføre isolerte NOX-tiltak, som kan få uheldige bieffekter for andre viktige miljø- og klimamål. Avgiftspolitikken må være helhetlig. sier Hviid Nielsen.

Løsningen finnes

Løsningen er der allerede. Det finnes hybridbiler på markedet, som kombinerer lave utslipp av CO2 og NOX. Neste år kommer også de ladbare hybridbilene, som kan bidra til å løse NOX-problemet i byene helt – fordi de kan lades som en elbil og dermed kan fungere som elbil lokalt.

–  Det er bare snakk om å bruke avgiftssystemet på en måte som gjør dem mer konkurransedyktige når folk skal velge ny familiebil. Derfor er det gledelig at regjeringen også varsler 20 prosent nedgang i avgiften på ladbare hybdridbiler, sier Hviid Nielsen.

– Sist men ikke minst har vi allerede et alternativ som fjerner begge problemer helt: nemlig rene elbiler. Det er viktig at de tiltakene man har i dag, for å fremme elbilbruken, opprettholdes og styrkes i et langsiktig perspektiv. Det er disse bilene som er løsningen, sier Hviid Nielsen, og legger til:

–  Vi gleder oss til årets budsjett, og håper regjeringen er sitt ansvar bevisst og opprettholder og styrker virkemidlene som fremmer de bilene som faktisk kan løse begge utslippsutfordringene.

 

Pressekontakt:

Transportrådgiver Martin Hviid Nielsen

Telefon: 93 87 74 18

E-post: martin@bellona.no