Nyheter

Regjeringens bilavgifter uten miljøvirkning

Daglig leder i Bellona, Hallstein Havåg.
Daglig leder i Bellona, Hallstein Havåg.
Nils Bøhmer

Publiseringsdato: 30. september, 2016

Skrevet av: Maya Boutroue Vedeld

Regjeringens forslag til nye bil- og bensinavgifter har absolutt ingen miljøeffekt, sier Bellonas fagsjef Hallstein Havåg.

I statsbudsjettet som skal legges fram neste uke, vil regjeringen foreslå å øke avgiftene på diesel med 35 øre og bensinavgiftene med 15 øre. Samtidig vil regjeringen redusere bompengene, årsavgiften og engangsavgiften og øke pendlerfradraget. Til sammen utgjør dette en milliard i avgiftslettelser for bilistene, ifølge DN.no.

Bellonas fagsjef Hallstein Havåg reagerer sterkt på disse budsjettlekkasjene.

– Så små endringer i drivstoffavgiftene har i seg selv ingen miljøeffekt. Når det i tillegg følger opp med en rekke avgiftslettelser som i sum vil gjøre privatbilisme billigere, blir resultaten en miljøfiendtlig bilpolitikk, sier Havåg.

Han tør ikke å stole på Erna Solbergs løfte om atde nye bil- og bensinavgiftene vil kutte 200.000 tonn CO2 i året.

– Hun sier selv at det ikke finnes beregninger for lavere bompenger og høyere pendlerfradrag, påpeker Havåg.

Sniker inn bilavgiftsletteHavåg viser til en rapport som Transportøkonomisk institutt har laget på oppdrag for transportetatene, Avinor og Miljødirektoratet. Den viser at drivstoffprisene må øke kraftig om det skal påvirke folks atferd nok til at CO2-utslippene fra bilparken reduseres nevneverdig.

– Det regjeringen gjør her er bare en snikete måte å gi bilistene avgiftslettelser i et valgår. Dette kan ikke Venstre og KrF godta, sier Havåg.

Når regjeringen samlet sett vil gjøre det billigere å kjøre fossilbil, gir det også dårligere incentiver til å velge nullutslippsbiler.

– Dette tar Norge i helt feil retning. Norge skal kutte sine transportutslipp med minst 40 prosent de neste 14 årene. Regjeringens svar er å gjøre bensin- og dieselbiler billigere å bruke.

Han tror regjeringens politikk låser folk til biler de skal slite med å få solgt om få år:

– Denne uken er det bilmesse i Paris, hvor vi har sett flere banebrytende elbil-modeller. Opel avslørte at Ampera-e vil få en rekkevidde på 500 km. Dette vil ha mye mer å si for bilutslippene i Norge enn regjeringens nyeste statsbudsjett, sier Havåg.