Nyheter

Lastebil med brenselcelleaggregat

Century Class S/T med brenselcelleaggregat

Publiseringsdato: 11. august, 2000

Skrevet av: Bjørnar Kruse

En lastebil met brenselcelleaggregat er utviklet i USA, et slikt aggregat kan dramatisk redusere tomgangskjøringen til lastebilsjåførene. Selve drivverket er fortsatt basert på tradisjonell dieselteknologi.

Freightliner USAs største produsent av store lastebiler har nylig lansert en lastebil der strømmen ombord blir generert av brenselceller. Demonstrasjonslastebilen er en klasse 8 Freightliner Century Class S/T. «Ved å bruke brenselceller til å skaffe strøm til trekkvogna reduseres tomgangskjøringen, noe som gir redusert drivstofforbruk, utslipp av forurensning og støy » heter det i en pressemelding fra Frightliner som tror teknologien har et stort potensiale. I dag lar sjåførene motoren gå på tomgang for å få strøm til tv, mikrobølgeovn, stereo, kjøleskap, pc, kaffetrakter og airconditioner mm. USAs Dept of Energy har anslått drivstoff -og vedlikeholdskostnadene ved tomgangskjøringen for en slik lastebil til 16 000 kroner i året. I tillegg produserer tomgangskjøringen forurensning og støy såvel utvendig som innvendig i kabinen.

Brenselceellesystemet er utviklet av Freightliner og XCELLSIS (DaimlerChrysler/Ford/Ballard) og består av to Ballard brenselcelestakker av PEM typen. Brenselcellene produserer tilsammen 1,4 kW elektrisitet i 120V/12V AC/DC. Brenselcellesystemet kan sammen med batteriet levere strøm opp til trekkvognes maksimale grense. Systemet gjør at sjåføren kan slå av motoren og bruke alt utstyret ombord inklusive airconditioner uten å tappe batteriet på lastebilen.

Hydrogenet er lagret flytende i en 200 liters tank. Freightliner arbeider med å kommersialisere et slikt system i løpet av 3-5 år og mener dette vil øke livskvaliteten for lastebilsjåførene, bedre produktiviteten til lastebilselskapene og redusere utslippene.