Nyheter

Masseproduksjon av brenselceller fra neste år

En liten brenselcellestakk fra DCH Technology

Publiseringsdato: 10. august, 2000

Skrevet av: Bjørnar Kruse

Brenselecellerteknologien beveger seg nå fra laboratoriene og ut i produksjonshallene. DCH Technology starter bygging av en fabrikk som skal være klar for høyvolumproduksjon av brenselceller til neste år.

DCH Technology,Inc melder at de skal bygge en 2000 m2 brenselcellefabrikk for høyvolumproduksjon av brenselceller. Fabrikken er designet for å raskt kunne utvide produksjonsarealet til 7500 m2 . DCHT s «Enable» brenselcellesystem er beregnet på det kommersielle markedet såvel som til militært bruk og markedet for slike portable/stasjonære system er vurdert til å være i mangemillionerdollar klassen. Fabrikken vil bli bygget i Middleton,Wisconsin USA. Planen er å starte opp fabrikken i løpet av første kvartal 2001. «Vi har gjentatte ganger sagt at vi vil være de første som bringer brenselceller til vanlige folk, dette er et stort steg mot dette målet.», sier DCHT styreformann D.P. Habermann i en pressemelding fra selskapet. DCHT’s brenselcelleteknologi er utviklet og patentert av Los Alamos National Laboratory og er av PEM -typen. Brenselcellestakkene fra DCH er sylindriske og behøver ikke aktiv kjøling, kompresjon av luft eller fukting.