Nyheter

Hydrogenbuss viktig for kollektivtilbudet

Publiseringsdato: 11. juni, 2001

Skrevet av: Åsta Egelandsaa

Dieselbussene er i dag så sterk kost for oslolufta at kommunen ønsker å fjerne dem fra sentrumsområdet. Derfor tar Stor-Oslo Lokaltrafikk (SL) forurensningsfrie busser på alvor.

Konklusjonen i SL sin rapport er at brenselsellemotorer med hydrogen vil være bra for økonomien og enda bedre for bymiljøet. Særlig gater med mye busstrafikk vil få omlag 25 prosent mindre forurensning i tillegg til mindre støy.


Det er antydet at bussene blir rundt 20 prosent dyrere med brenselceller, men siden drivstoffet er billigere og fordi forbruket er mindre, er det en utgift som spares inn igjen. Hydrogen gir ingen helseskadelige utslipp til luft. SL har et mål om at 20 prosent av bussparken være utslippsfri i 2010.


Utprøving

Et konkret virkemiddel SL ønsker å ta fatt på er et prøveprosjekt der en hydrogenbuss skal være i drift i to år. Bussen skal indikere tilpasningsdyktighet til norske forhold og eventuelt gi rom for utstrakt forskning på teknologi. Solveig Martinsen forteller til Bellona at overgangsperioden krever statlig finansiering på 30 millioner kroner og er avhengig av samarbeid med et hydrogenprosjekt i Notodden.


Av erfaring har SL et to-ukers prøvekjøringsprosjekt i 1999 med DaimlerChryslers brenselcellebuss også kalt «Nebus». Resultatene var meget gode både når det gjaldt drift av bussen, tanking av hydrogen og responsen fra publikum. Bussen var omtrent som vanlige busser å kjøre, men hadde mindre støy, i følge Martinsen.


Samarbeid

I pådrivningsprosessen for hydrogenbusser er det viktig å integrere seg i Oslopakke 2, Nasjonal Transportplan (NTP) og andre areal og transportplaner. Prosjektpartnerne er blant annet Hydro.


-Oslo kommune ønsker å fjerne dieselbusser fra sentrum og det er vår oppgave å sørge for at kollektivtrafikken når frem til der folk bor. Utelukking av dieselbusser fører til økt bruk av personbiler. Hydrogenbuss er derfor et viktig alternativ, fastslår Martinsen.