Nyheter

Stockholms hydrogenbusser i normaltrafikk

Publiseringsdato: 25. august, 2004

Skrevet av: Mette Martinsen

Prøvetiden er nå over for de tre hydrogen brenselcelle-bussene som har vært testet ut i Stockholm. Forsøket har vært en suksess og denne uken settes bussene inn i vanlig rutetrafikk.

CUTE-prosjektet:
En talsmann for StorStockholms Lokaltrafik (SL) sier til svenske Ny Teknik at erfaringene med hydrogen brenselcelle-bussene har vært over all forventning, og de har fungert så bra at de nå blir satt inn i ordinær drift. Bussene i er av typen Mercedes- Benz Citaro og har i testperioden gått 2700 km, med storfornøyde førere og passasjerer.

Testing i kaldt klima
De tre bussene ble satt inn i prøveruten i begynnelsen av Januar i år og man har vært opptatt av å finne hvordan det svenske klimaet virker inn på hydrogen brenselcellene. Klimaforholdene fra ulike européiske regioner skal sammenliknes, og det er spesielt to punkter som peker seg ut i et slikt perspektiv; forbruk av brensel samt behov for vedlikehold og forbruk av reservedeler.

Avgir kun vanndamp
Hydrogen brenselcelle-bussene er stillegående, og avgir kun vanndamp. Ulempen med kjøretøy drevet av hydrogen er imidlertid i at driftskostnadene har vært høye, og mulighetene for fylling av drivstoff har vært små. Dette til tross velger SL og entreprenøren Busslink å fortsette driften av bussene i ytterligere ett og et halvt år. Deretter skal prosjektet undergå en full evaluering.

EU-prosjekt
Hydrogen brenselcelle-bussene i Stockholm inngår i CUTE-prosjektet (Clean Urban Transport for Europe) som er støttet av EUs femte rammeprogram, og skal i tillegg til å teste ut bussene også bygge hydrogenfyllestasjoner. Målet er både å teste den tekniske siden av kjøretøyene og den nødvendige infrastrukturen, samtidig som det blir gjort studier av publikums mottakelse av den nye teknologien. Parallelt med CUTE går også ECTOS- (Ecological City Transport System) prosjekter som skal drive hydrogenfyllestasjoner i tilknytning til eksisterende bensinstasjoner, og gjøre samfunnsøkonomiske- og miljøstudier. Totalt går EU inn med 21 millioner Euro i CUTE og ECTOS, som omfatter byene Amsterdam, Barcelona, Hamburg, London, Luxembourg, Madrid, Porto, Reykjavik, Stockholm og Stuttgart. Prosjektene samarbeider tett og har gått sammen om å danne the Fuel-Cell-Bus-Club.