Nyheter

Kutter halvparten av CO2-utslippene

Ikke lenger Bellonas. Mesta tar nå over hydrogenbilen og stafettpinnen mot fremtidens utslippsfrie hydrogensamfunn.
Foto: Bellona/Isak Oksvold

Publiseringsdato: 1. mai, 2005

Skrevet av: Hanne Bakke

Mesta har ambisiøse planer om å halvere sine CO2-utslpp innen utgangen av 2012. Som første bedrift i Norge tar de i bruk hydrogenbiler som en del av sin kjøretøypark.

Størsteparten av Mestas CO2-utslipp kommer fra kjøretøyparken, som består av i overkant 17.000 biler som årlig bruker 13,5 millioner liter diesel. Klimatiltaket skal derfor gjøres gjennom mer effektiv kjøring og bruk av alternative drivstoff.

Det var administrerende direktør i Mesta AS, Kyrre Olaf Johannesen, som i forrige uke annonserte de ambisiøse planene:

– Vi mener å kunne forene miljøinteresser med god forretningsdrift. Vi vil bevise for resten av bransjen, og myndighetene, at dette lar seg gjøre, sa Kyrre Olaf Johannesen til Bellona Web i forbindelse med lanseringen.

Først på hydrogen i Norge
Som et ledd i klimasatsingen tar Mesta, som første bedrift i Norge i bruk hydrogen som drivstoff. Det er foreløpig Mesta i Oslo som skal benytte denne første norskregistrerte hydrogenbilen, som skal gå som en Veimester-bil. Mestas Veimestere har ansvaret for å ha oversikt over vei og tilknyttet infrastruktur, og bilen blir derfor hyppig å se i trafikken i hovedstaden.

Mesta er landets ledende selskap innen bygging og vedlikehold av vei i Norge, og er representert over hele landet. Selskapet ser for seg å gradvis utvide parken med flere hydrogenkjøretøy når disse blir mer tilgjengelig. Hydrogenbilen som Mesta nå vil bruke er leaset fra Bellona, som siden 2002 har jobbet for at bilen skulle registreres og godkjennes som et ordinært kjøretøy i Norge. Bilen ble overlevert Mesta i mars i år og gjennomgikk en aldri så liten forvandling før den nå fremstår i korrekte Mesta-farger.

Bellona leder Frederic Hauge er imponert: – Med dette viser Mesta at de er sitt ansvar bevisst og tar klimaproblematikken på alvor. At en så stor bedrift som Mesta nå virkelig setter seg i førersetet er av stor betydning for vårt miljøarbeid og vi er imponert over at Mesta har vært villige til å gå sammen med oss ned denne tunge veien, sier han.

Stor utfordring
Mesta har oppskriften klar for hvordan de skalkutte sine klimautslipp: Effektivisering og bruk av alternative drivstoff. Effektiviseringen av driften skal skje gjennom redusert kjøring ved hjelp av GPS-navigasjon. Dette vil hjelpe sjåførene til å velge den korteste veien og betydelige mengder drivstoff vil dermed bli spart hvert år. Samtidig vil Mesta gå over fra ordinær mineraldiesel til biodiesel i kjøretøyer og maskiner. Over den kommende syvårs-perioden ønsker selskapet å gradvis introdusere biodiesel i kjøretøyparken, et tiltak som vil monne i forhold til utslippene, men som det nødvendigvis tar tid å introdusere. Biodiesel er nemligmer krevende å håndtere enn mineraldiesel, og kjøretøyene som går på biodiesel må ha hyppigere ettersyn.

Bellona forventer at Mestas engasjement vil ha mye å si for bruk og distribusjon av alternative drivstoff fremover.

– Vi har lenge savnet en aktør som er villige til å ta kostnadene ved å være først. Nå har vi etterspørsel etter både hydrogen og biodrivstoff i Oslo-regionen, noe som vil lette introduksjonen av disse drivstoffene betydelig. Jeg er sikker på at Mestas satsing vil danne bransjestandard i tiden som kommer. Samtidig er det godt å se at hydrogenbilene vi har jobbet for å registrere, nå etter nærmere tre år, blir satt i operativ virksomhet og virkelig gjør nytte for seg i samfunnet, sier Isak Oksvold hydrogenansvarlig i Bellona.

Mesta har vært en del av Bellonas B7-samarbeidsprogram med næringslivet siden 2003.