Nyheter

Kommentarer til utkast for rapporteringssystem for biodrivstoff

Publiseringsdato: 26. februar, 2008

Skrevet av: Bellona

Bellona er positive til innføringen av et rapporteringssystem for biodrivstoff. Det finnes imidlertid en del utfordringer knyttet til arealbruk og stor variasjon i klima-effekt. For å sikre positive miljøregnskap er det derfor avgjørende å koble omsetningspåbudet og rapporteringssystemet til klare minstekrav til drivstoffene.

Last ned hele høringsuttalelsen til høyre på siden.