Nyheter

Utslipp fra skipstrafikk må reguleres

Vil slike skip i framtiden frakte atombrensel langs norskekysten? Her fra BNFL sitt private kaianlegg i Barrow.
Foto: Erik Martiniussen/ Bellona

Publiseringsdato: 22. februar, 2008

Skrevet av: Håvard Lundberg

Ifølge en ny FN-rapport slipper norskeide skip årlig ut rundt 50 millioner tonn klimagasser. Utslippene er dermed like store som Norges utslipp innenlands. Bellona mener Norge må presse på for at utslipp fra skipsfarten blir regulert gjennom internasjonale avtaler.

Det har tidligere blitt hevdet at klimagassutslippene fra den globale skipstrafikken er svært lave, omlag to prosent av verdens CO2-utslipp. En ny undersøkelse fra verdens skipsfartsorganisasjon IMO, viser imidlertid at skipsfarten står for rundt 4,5 prosent av de globale utslippene. The Guardian melder at det er ventet at utslippene kan øke med over 70 prosent, om det ikke gjennomføres nye tiltak.

– Skipstrafikken er en storforurenser, så her må det gjøres noe. Internasjonalt oppfattes Norge som en viktig skipsfartnasjon. Norske myndigheter har derfor gode muligheter til å være aktive pådrivere for internasjonal regulering av utslippene fra skipstrafikken, sier Konrad Pütz, rådgiver i Miljøstiftelsen Bellona.

Billig drivstoff

I dag er drivstoff som brukes i internasjonal skipstrafikk (hovedsaklig tungolje), fritatt for alle avgifter. Det fører til at det altfor ofte er billigere å fortsette å forurense enn å sette i gang tiltak som vil redusere utslippene.

– Vi kjenner til mange tiltak som kan iverksettes i dag. Redusert fart, alternativt drivstoff, bedre vedlikehold og bruk av tilgjengelig teknologi er grep som vil kunne gi en betydelig utslippsreduksjon, sier Pütz.

Trenger regulering

Pütz peker på behovet for regulering av skipstrafikken. I dag er ikke utslipp fra internasjonal skipstrafikk regulert i noen avtale. Sektoren er ikke inkludert i Kyoto-protokollen og regnes ikke med i nasjonale utslippsregnskap. Dermed kan skipstrafikken slippe ut ubegrensede mengder med CO2, uten kostnader.

– Det er vanskelig for enkeltland å innføre egne klimakrav, ettersom rederier står fritt til å omregistrere skipene sine til andre land som ikke stiller krav. Derfor trenger vi internasjonale avtaler som omfatter flere land, sier Pütz.

bodytextimage_Konrad_aug_07.jpg Photo: (Foto: Anne Karin Sæther/Bellona)

–>