Nyheter

Oppfyller ikke engang klimaforliket

Nestleder i Bellona, Marius Holm
(Foto: Anne Karin Sæther/Bellona)

Publiseringsdato: 24. november, 2009

Skrevet av: Bellona

Jens Stoltenberg vil øke omsetningspåbudet for biodrivstoff til 3,5 prosent i 2010, og til 5 prosent i 2011. – På denne måten klarer han ikke engang å oppfylle klimaforliket, og setter fortsatt en stopper for utvikling av nye typer biodiesel, sier nestleder i Bellona, Marius Holm.

Statsminister Jens Stoltenberg varslet i dag at omsetningspåbudet for biodrivstoff vil heves til 3,5 prosent neste år, og videre til 5 prosent i 2011. I klimaforliket ble partene enige om at 5-prosentsmålet skulle nås allerede innen midten av 2010.

Årsaken til at omsetningspåbudet neppe er nok til å sikre videreutvikling av biodiesel, er at oljeselskapene, som nå skal blande biodiesel inn i vanlig diesel, er svært kresne på hva slags produkter de kjøper.

– Det er lite som tyder på at Esso, Shell og Statoil vil blande inn noe annet enn rapsbasert diesel. Derfor kan markedet for innovativ bruk av avfall som drivstoffressurs forsvinne, sier Holm.

– Inkonsekvent regime

– Regjeringens avgiftspolitikk fremstår fortsatt som svært uklar. På den ene siden er Stoltenberg opptatt av at alle skal betale avgift for vegslitasje, uansett drivstoff. Men fossile, forurensende gassbiler slipper fortsatt mesteparten av avgiften, slik at avgiftsregimet er fullstendig inkonsekvent. Man kan lure på om Stoltenberg rett og slett foretrekker fossil energi, siden fossilgass har bedre rammevilkår enn fornybar biodiesel, sier Holm.

Direktør i Uniol, Thore Eilertsen, sier til NRK at det er interessant for Uniol at omsetningspåbudet økes, men at markedet for ren biodiesel, der Uniol har blandet forskjellige råvarer inn, forsvinner.

– Viktig marked forsvinner

– Det vi må gjøre nå er å vurdere totalsituasjonen. Vi er glad for de forslagene som nå siver ut, men det er verdt å si at det er en bekymring vi også har hatt som ikke ivaretas av det som nå ligger på bordet nå, og det er markedet for hundre prosent biodiesel. Der er det slik at med avgifter forsvinner markedet for ren biodiesel til bruk hos store forbrukere, av typen Posten og store transportselskaper. Vi tror det hadde vært et veldig interessant marked for Uniol å være i også, og vi ser med stor bekymring på at det markedet vil forsvinne, sier Eilertsen til NRK Østfold.

I en tale til Fagforbundet i dag sier Stoltenberg at regjeringen vil sende på høring et forslag om å øke omsetningspåbudet til 3,5 prosent på biodrivstoff for iverksettelse så raskt som mulig i 2010. I dette arbeidet er regjeringens mål å sikre at minst 5 prosent av omsatt diesel er biodiesel.

EU er i ferd med å utvikle såkalte bærekraftkriterier for biodrivstoff. Slike kriterier bidrar til at vi bedre kan skille mellom biodrivstoff som er bra for klimaet, og det som ikke er det.

Kontaktinformasjon for pressen:
Marius Holm, nestleder i Bellona, 95 72 16 32, mariush@bellona.no