Nyheter

Karbonbudsjett og elbuss i Oslo

Bellona-leder Frederic Hauge er sikker på at elbusser blir dagligdags i bygatene i løpet av få år. De første elbussene i Oslo kommer i 2017.
Bellona-leder Frederic Hauge er sikker på at elbusser blir dagligdags i bygatene i løpet av få år. De første elbussene i Oslo kommer i 2017.
Siemens

Publiseringsdato: 28. september, 2016

Skrevet av: Maya Boutroue Vedeld

- Oslo skal telle CO2 slik en finansbyråd teller penger, sier finansbyråd Robert Steen. - Dette er veldig bra! Nå må også staten komme etter, sier Bellona-rådgiver Sirin Engen.

Bellona har selv foreslått at Oslo skal lage et slikt budsjett, og er veldig glade for at Oslo nå tar dette virkemiddelet i bruk.

– Å føre budsjett og regnskap over tonn CO2 er nyttig redskap i arbeidet med å kutte utslipp. Det vil ansvarliggjøre hver enkelt etat og synliggjøre både fremskritt og tilbakesteg på veien, sier Bellonas fagrådgiver Sirin Engen.

Sirin Engen Bellona-rådgiver Sirin Engen Photo: - Credit: Bellona

Staten må komme etter

Nå håper Bellona at også staten skal begynne å føre sitt karbonregnskap.

– Det er smart å la innbyggerne se staten og kommuner i kortene i arbeidet med å kutte utslipp. Det vil legge et press på politikerne, sier Engen.

– Dessuten er det innbyggerne som rammes av dårlig byluft og klimaendringer, så det skulle bare mangle.

 

Oslo får elektriske busser

I Oslo-budsjettet går det også fram at Ruter allerede neste år skal teste ut elektriske busser. Det legges opp til en fullskala innfasing av elbuss på sentrumsrutene i 2020.

– Dette er veldig gledelig. Bellona har allerede testet elektriske busser i Oslo sammen med Siemens og Volvo, og det fungerte helt utmerket! Siemens’ beregninger viser også at Oslo kan spare over 600 millioner kroner på å bytte ut dieselbussene med ren strøm. Men de største besparelsene kommer i form av renere luft for alle som bor i byen, sier Bellona-leder Frederic Hauge.

 

For flere kommentarer, ring Sirin Engen tlf 977 94 547.