Nyheter

Bellona bygger elektriske anleggsmaskiner

Publiseringsdato: 15. desember, 2017

Skrevet av: Kjetil Grude Flekkøy

Anleggsplassene skal over på el: En 30 tonns gravemaskin og to betongbiler på batteri skal bli starten for utslippsfrie anleggsplasser. Det er avgjørende for å kutte store utslipp. I dag har to slike prosjekt som er startet av Bellona fått støtte. – Utslippsfrie byggeplasser er på vei til å bli en realitet, sier Bellona-leder Frederic Hauge.

Verdens første fullblods batteridrevne anleggsmaskiner skal bygges. Det er starten på noe stort: For eksempel i Oslo kommer 18 prosent av alle CO2-utslipp fra nettopp anleggsmaskiner.

Bygg- og anleggsvirksomhet drives stort sett på diesel – om det er graving, lasting, betongpumping, spunting eller støping. I dag finnes bare små anleggsmaskiner med elektrisk drift.

 

30 tonn på batteri

Bellona har, sammen med en rekke samarbeidspartnere, tatt initiativ til to prosjekter som i dag har fått støtte fra Pilot-E. Det ene prosjektet skal bygge en 30-tonns elektrisk gravemaskin, mens det andre skal elektrifisere en betongbil og en betongpumpebil. Et langt, tungt steg videre fra de små elbilene vi er vant til. Og akkurat som elbilene skal alle doningene gå på batteri.

– Bellona skal ta initiativ til å utvikle nye løsninger, og vi skal gjøre dette sammen med partnere i næringslivet som vil skape endring. Disse prosjektene er perfekte. Vi er glade for at Pilot-E ønsker å bidra til å realisere utslippsfrie byggeplasser, sier Bellona-leder Frederic Hauge.

e-byggeplass Credit: Fig: Bellona

Mange bygg kan bli miljøvennlige

Store byggeprosjekter står i kø de neste årene. Bare prosjektene i Nasjonal transportplan (2018-2029) til 1000 milliarder kroner vil kreve svært mye betong. I tillegg skal strømnettet rustes opp, og en rekke signalbygg er planlagt. Mens byggeaktiviteten går opp, må utslippene ned.

Utslippsfrie byggeplasser - Christian Eriksen Bellona Seniorrådgiver for energi i Bellona, Christian Eriksen. Photo:

– Norge skal kutte utslipp på ca 20 millioner tonn innen 2030. Dette vil kreve mye også av byggebransjen. Med støtte fra Pilot-E kan vi nå iverksette noen av løsningene vi kommer til å trenge, sier seniorrådgiver for energi i Bellona, Christian Eriksen.

 

 

Utvikle ny næring

Omsorgsbygg Oslo KF er en sentral partner i utviklingen av den elektriske gravemaskinen. Geir Lippestad, som er Oslos byråd for næring og eierskap, mener det ligger mange spennende muligheter i arbeidet med utslippskutt på byggeplass.

– Dette er et viktig steg mot helt utslippsfrie byggeplasser. Løsninger som denne bidrar til bedre luft lokalt i Oslo, til lavere klimagassutslipp og dessuten til å utvikle ny næring. Her ligger det store muligheter, sier Lippestad. Han understreker at Oslo fortsatt skal være helt i tet på dette feltet, nasjonalt og internasjonalt.

– Fordi vi er en av landets største offentlige byggherrer, kan Omsorgsbygg Oslo KF virkelig bidra til å redusere utslipp fra byggeplasser. Å være med og drive den videre utviklingen er viktig for oss. Dette er et viktig miljøarbeid, sier administrerende direktør Per Morten Johansen.

betongbil-betongpumpe Betongbil med påkoblet betongpumpebil. Credit: Norbetong

 

– Kan bli noe mer

Betongprosjektet, utvikling av en utslippsfri betongbil og en betongpumpebil til transport og levering, er det NorBetong som skal lede.

– Det er utfordrende, men helt realistisk å få til. Dette går rett inn i arbeidet med nullutslippsvisjonen til Norbetong og Heidelberg Cement, sier prosjektleder Stein Hov hos Norbetong.

Betongtransport og -leveranser står for en betydelig del av utslippene fra byggeplasser. Tall fra Statsbygg viser at betongpumping, mobilkraner og gravemaskiner er de viktigste punktene å ta tak i.

 

– Viktig for å nå klimamål

– Utslippene fra de tyngste maskinene betyr mye for klimaregnskapet, men påvirker også støy, luftkvalitet og bymiljø. Får vi til dette for tunge betongbiler og -pumper, kan vi overføre mye av lærdommen til andre typer maskiner, sier senioringeniør Jonas Vevatne i Statsbygg.

For Skanska kan dette ha stor betydning for arbeidet med elektriske anleggsmaskiner.

– Vi er avhengig av samarbeidspartnere som deler vårt miljøengasjement.  Sammen kan vi raskere finne de riktige løsningene, og dette er  et stort steg i riktig retning. Målet er byggeplasser hvor maskiner og utstyr ikke bruker diesel, bensin eller naturgass, men er helelektriske, sier miljøsjef Randi Lekanger i Skanska Norge.

– Dette tiltaket er avgjørende hvis bygg og anlegg skal bidra til å nå målet om å kutte klimagassutslippet på 30% innen 2020 og få til et karbonnøytralt samfunn i 2050.

 

FAKTA

  • Elektriske anleggsmaskiner finnes opptil 4 tonn. Ingen større anleggsmaskiner er ennå lansert.

  • En 30-tonns elektrisk gravemaskin skal bygges av et konsortium bestående av Bellona, Omsorgsbygg Oslo KF, Skanska, Siemens, Nasta, Sintef og Difi.

  • En elektrisk betongbil og en elektrisk betongpumpebil skal utvikles av et konsortium bestående av Bellona, NorBetong, Statsbygg og Jørn Glad AS.

  • Prosjektene støttes av Pilot-E, som er et felles initiativ mellom Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Enova.

  • Pilot-E deler ut en engangspott på 100 millioner kroner til prosjekter om utslippsfri landtransport og fremtidens digitale energisystem.

  • Maskinene skal bygges om fra ordinær dieseldrift til batteri: – En betongbil (for transport, med roterende trommel) og en pumpebil (for pumping av betong på anleggsplassen) – En 30 tonns gravemaskin (normal anleggsstørrelse) kan også komme til å kobles til strømkabel.

  • Bellona har satt i gang prosjektene i samarbeid med

  • En rekke selskaper er involvert: Skanska, Nasta, Siemens, Sintef, Difi og Omsorgsbygg. Norbetong skal lede prosjektet mens Liebherr-forhandler Jørn Glad AS skal bygge om bilene til el. Nasta skal bygge om gravemaskinen.