Nyheter

Giganttanker på plass i Murmansk

Publiseringsdato: 22. april, 2004

Skrevet av: Geir Staale Braaten

Den flytende oljeterminalen Belokamenka, tidligere Berge Pioneer, er nå på plass i Murmansk havn. Dette betyr at russerne har mulighet til å skipe ut tre-fire ganger så store oljelaster som tidligere. Og at vi trenger å få fortgang i oljevernberedskapen.

Det russiske oljeselskapet Rosneft har leid giganten for de neste 15 årene av Bergesen. dy. Skipet er på hele 360 700 tonn, og har gått i trafikk mellom Midt-Østen og USA siden begynnelsen av 80-tallet. Giganttankeren har vært til ombygging både i Dubai og Kristiansund før russerne overtok og altså ankret den opp i Murmansk havn. Der skal den fungere som en omfordelingssentral for mindre skip som kommer med olje fra Arkhangelsk. Oljen skal skipes videre vestover og må lastes om fordi de skipene som leverer i vestlige havner ikke kan gå til Arkhangelsk p.g.a. dybde- og isforhold.

Fem supertankere i uken
Russland er nå verdens ledende oljeprodusent, og som en følge av den økende produktiviteten er naturlig nok også transportbehovet stadig økende. De eksisterende oljeledningene i området er nedslitte, kapasiteten delvis sprengt, og bygging av nye rørledninger vurderes foreløpig som altfor kostbart. Det er derfor en felles enighet blant myndigheter og oljeselskaper om at sjøveien er løsningen. Oljetransporten fra Kola og rundt kysten av Nord-Norge vil som en følge av dette øke dramatisk. Det forventes at en fjerdedel av all russisk olje vil skipes ut fra Barentshavet innen fem år, noe som tilsvarer 270 fullastede 300 000-tonnere. Dette tilsvarer fem supertankere i uken rundt kysten av Finnmark og Troms på vei mot eventuelle havner i USA.

Må styrke oljevernberedskapen
Økt russisk oljetransport gjør det nødvendig for Norge å få fortgang i oljevernberedskapen, slik at den er på plass i det øyeblikk en eventuell katastrofe skjer. Den trafikksentralen som Regjeringen legger opp til innen 2007, bør settes i drift snarest mulig, og det bør avtales samarbeid mellom Russland og Norge om varsling av trafikk og gjensidig bruk av slepekapasitet.

Det ble nylig gjennomført en øvelse hvor slepebåtene “Skandi Beta” og russiske “Agat”, i tillegg til KNM “Valkyrien” målte krefter med nettopp Belokamenka. Denne testen forløp til alles tilfredshet, og mannskapet på “Skandi Beta” hadde god kontroll og mente seg i stand til å holde en havrist på samme størrelse under kontroll også under langt verre forhold.

Norge og Europa må jobbe sammen
I slutten av mars i år arrangerte Bellona en åpen høring i Europaparlamentet angående oljevernberedskap, og da med fokus på den økte oljetransporten fra Russland og petroleumsvirksomheten i Barentshavet. Bellona mener det er viktig med en felles européisk innsats for å minimere sannsynligheten for ulykker og for økt effektivitet i beredskapen. Det var stor enighet om utfordringene både EU og Norge står ovenfor når det gjelder oljevernberdskap, og Bellona er svært fornøyd med at dette gir store muligheter for et fremtidig samarbeid.