Nyheter

Bellonas høringsuttalelse til utkast til ny forskrift om losplikt

Publiseringsdato: 12. juli, 2010

Bellona er svært kritisk til den foreslåtte endringen av avgiftsstrukturen for losingsavgift, losberedskapsavgift og farledsavgift, og målsetting om å redusere antall loser. Den kan føre til en rekke meget uheldige sikkerhets- og miljømessige konsekvenser gjennom flere maritime ulykker langs norskekysten, og en dreining mot at mer gods blir fraktet på vei fremfor til sjøs. Bellona foreslår derfor en avgiftsendring som vil gjøre trafikken langs Norskekysten sikrere ved at flere fartøy benytter los.