Et samarbeid for bærekraftig skipsfart

Jan Kjetil Paulsen Jan Kjetil Paulsen, Bellona Photo: Kjetil Grude Flekkøy

Av: Jan Kjetil Paulsen, seniorrådgiver skipsfart i Bellona.

Norge har en sterk posisjon innen internasjonal shipping og maritim teknologi, og maritim sektor har lenge vært et sentralt fokusområde for Bellona. I samarbeid med ledende industrielle aktører som The Fjords, Siemens, ABB, Color Line og Hurtigruten, har Bellona spilt en viktig rolle i omstillingen til elektrifisering og nullutslippsløsninger som nå pågår i norsk nærskipsfart.

I tråd med den økende cruisetrafikken til norske destinasjoner og miljøutfordringene knyttet til dette, har Bellona de siste tre årene også vært sterkt engasjert i den offentlige debatten om bærekraftig turisme og nullutslipp fra internasjonal skipsfart. Den internasjonale skipsfartsorganisasjonen IMO vedtok tidligere i år at utslipp av klimagasser fra skipsfarten skal reduseres med 50 prosent innen 2050. Norske myndigheter stiller ytterligere krav til skipstrafikken langs kysten, og Stortinget vedtok i april i år nullutslipp i verdensarvfjordene Aurland, Nærøyfjorden, Sunnylvsfjorden og Geirangerfjorden fra 2026.

Å oppnå dette er krevende og vil kunne gå ut over næringsgrunnlaget for turistnæringen og lokalsamfunnene dette berører. Bellona inviterer aktørene til dialog og samarbeid for å utvikle de gode løsningene for bærekraftig turisme i lokalsamfunn. Samarbeidet med Carnival vil utgjøre et viktig bidrag til dette arbeidet.

Nullutslipp fra skipsfarten er en integrert del av Bellonas visjon og vi anser samarbeid med ledende aktører i bransjen som helt nødvendig for å lykkes. Carnival er verdens største cruiseselskap med ni globale cruisebrands. Selskapet har bærekraft som topp prioritet og har allerede gjort betydelige tiltak for å redusere energibruk. Carnival ønsker som verdens største cruiseselskap å ta en absolutt ledende rolle for bærekraftig skipsfart og turisme.

Et samarbeid mellom Bellona og Carnival vil gjøre det mulig for oss å øke vår innflytelse i å utvikle og fremme bærekraftige løsninger for den raskt voksende cruisesektoren, så vel som internasjonal skipsfart. Samarbeidet vil definitivt understøtte vår visjon om en bærekraftig cruiseindustri og nullutslipp i sårbare områder. Nå bretter vi altså opp ermene og
jobber enda hardere for å få det til, sammen med verdens største cruiseselskap.