Nyheter

Gir håp for det grønne skiftet i skipsfarten

Heyerdahlvinnere-2021
Heyerdahlvinnere-2021
Rederiforbundet

Publiseringsdato: 18. mars, 2021

Skrevet av: Signy Fardal

HeidelbergCement og Felleskjøpet Agri vinner Heyerdahlprisen 2021. De to vareeierne har gått sammen for å skape en utslippsfri sjørute og tilbyr langtidskontrakt til verdens første utslippsfrie bulkskip. Prisen ble delt ut av H.K.H Kronprins Haakon under Rederiforbundets årskonferanse 18. mars.

Årets prisvinner viser at vareeierne kan skape vinn- vinn situasjoner der klima er vinnere. Heidelberg Sement og Felleskjøpet Agri går foran og baner vei for nye allianser, nye løsninger og lavere utslipp, noe som andre aktører også kan ta i bruk. Prosjektet og responsen det har fått gir meg tro på at det grønne skiftet på sjøen skjer stadig raskere, sier fagansvarlig for shipping og Arktis i Bellona, Sigurd Enge. Enge er medlem av ekspertjuryen som valgte prisvinnerene.

Sigurd Enge, fagrådgiver innen oljevern og Arktis. Sigurd Enge, fagrådgiver innen oljevern og Arktis.

Det er Rederiforbundet som er sekretariat for Heyerdahl-prisen. Den ble opprettet i 1999 av Thor Heyerdahl og Norges Rederiforbund. Prisen går til kandidater fra den maritime næringen som bidrar til et bedre globalt miljø.

I sin begrunnelse sier ekspertkomiteen at vinnerne av årets Heyerdahlpris, ved å invitere til åpen anbudskonkurranse med tilbud om langtidskontrakt til verdens første nullutslipps frakteskip, har brukt sin rolle som vareeier til å initiere utviklingen av flere ulike nullutslippsløsninger for større skip med lengre seilingsdistanser. Ekspertkomiteen sier videre at årets vinner setter […] en ny standard for vareeiers rolle i arbeidet med å redusere utslipp fra skipsfarten. Ved å etablere etterspørsel etter utslippsfrie skip bidrar årets vinnere aktivt til å akselerere det grønne skiftet i næringen.

-Dekarbonisering og utvikling av nullutslippsløsninger for skip som seiler over lengre distanser er uten tvil den største utfordringen skipsfarten står overfor, sa H.K.H Kronprins Haakon da han delte ut prisen på Rederiforbundets årskonferanse.

Dette er andre gang på kort tid HeidelbergCement får anerkjennelse for sitt arbeid for et nullutslippssamfunn. Da USAs nye klimatsar John Kerry holdt sin aller første tale i slutten av januar trakk han fram det planlagte karbonfangstanlegget HeidelbergCement i Brevik som et glitrende eksempel på hvilke muligheter en fremtid med nullutslipp gir for næringslivet.

Bellona var blant de første som allerede for 28 år siden var opptatt av å utvikle karbonfangst- og lagring som våpen i klimakampen, og har samarbeidet med Norcem (nå HeidelbergCement) i mange år, blant annet med utviklingen av karbonfangstanlegget. HeidelbergCement fortjener også ros for å være i verdensklasse når det gjelder bruk av alternative brensler i sementproduksjonen, og for å være en stor aktør for destruksjon av organiske miljøgifter. Derfor syns Bellona det er stas at HeidelbergCement nå også er vinner av Heyerdahlprisen.

Administrerende direktør i HeidelbergCement, Giv Brantenberg, sier prisen inspirerer til å jobbe videre med nullutslippsprosjektet og til kontinuerlig å forbedre miljøavtrykket til Heidelbergs produkter.

Vi er beæret over å bli tildelt Heyerdahlprisen 2021. Som et stort og internasjonalt industrikonsern ønsker HeidelbergCement å bidra til å få det grønne skiftet til å bli en realitet så raskt som mulig. For å få til dette må vi tenke nytt og se på etablert praksis med nye øyne. Sammen med Felleskjøpet og DNV har vi nå oppdaget en ny «rute», som jo også er i Heyerdahls ånd, sier Brantenberg.

Felleskjøpet har som ambisjon å være et nullutslippsselskap innen 2050. Sammen med den norske bonden har vi sterk vilje og store forventninger knyttet til oss i jobben med å gjøre hele næringen enda grønnere i årene som kommer. Vi er derfor svært glade for å motta Heyerdahlprisen for jobben vi har påbegynt med å tilby langvarige transportkontrakter på nullutslippsskip. Bærekraft står sentralt i vårt selskap og en slik utmerkelse inspirerer veldig i den videre jobben vi skal gjøre for å nå målene våre, sier Per Kenneth Øye, logistikksjef i Felleskjøpet Agri som mottok prisen på vegne av Felleskjøpet Agri.