Nyheter

– Det gir mening at Norge fronter Green Shipping Challenge

Runa Skarbø, teamleder transport og energi.
Runa Skarbø, teamleder transport og energi.

Publiseringsdato: 10. november, 2022

Skrevet av: Ingrid Kristensen Hauge

Statsminister Jonas Gahr Støre og USAs spesialutsending for klima, John Kerry, lanserte mandag The Green Shipping Challenge; et globalt initiativ som skal gjøre at skipsfarten kutter utslipp tilsvarende 1.5-gradersmålet i Parisavtalen. – Norge har unike forutsetninger for å bidra i dette arbeidet, sier leder for Bellonas maritime arbeid, Runa Skarbø.

Norge har gjennom teknologiutvikling og innkjøpsordninger blitt verdensledende på å kutte utslipp fra ferjer, og er i ferd med å gjøre det sammen med hurtigbåter.

–  Vi har den maritime kunnskapen og teknologien som kan bidra til å få fart på utviklingen, derfor gir det mening at Støre initierer dette arbeidet sammen med USA, sier Skarbø og fortsetter;

– Skipsfarten er en bransje hvor dekarboniseringen beveger seg i sneglefart, og det er på høy tid å gjennomføre tiltak som monner til å få ned utslippene. Jeg håper at Støre sørger for å bidra med de norske løsningene, og at The Green Shipping Challenge ikke blir nok et «prateinitiativ».

Slik kan en europeiske ferjeflåten kutte utslippene med 50%
Bellona har nylig laget en studie om hvordan den norske suksessen med elektrifisering av fergeflåten kan overføres til resten av Europa. Studien viste at potensialet for utslippsreduksjoner fra den europeiske fergeflåten med dagens teknologi er 50%, mens for skipsfartsnasjonen Hellas er det på hele 60%.

– Et av initiativene i Green Shipping Challenge er å dekarbonisere den greske fergeflåten. Hellas trenger de erfaringene Norge ha gjort med elektrifisering av fergene, sier Skarbø.

Hun er tydelig på at Norge må dele erfaringene med å elektrifisere våre egne ferger – ved å eksportere de politiske verktøyene, teknologiene og erfaringene vi har gjort – til Hellas og andre land med store fergeflåter.

– Vær så god, Støre!
I studien har Bellona sett nærmere på fire av de store fergenasjonene i Europa; Hellas, Italia, Tyskland og Storbritannia. Den viser at potensialet for disse fire landene er på over 800.000 tonn CO2, hvert år. Det vil også forbedre luftkvaliteten i havnene, redusere forurensning av kystområdene og redusere oljeavhengigheten i Europa.

– Her er Bellona-rapporten, Støre. Bruk den for alt den er verd, smiler Skarbø.

Mulighet for å skalere opp løsningene
Green Shipping Challenge har samlet en liste over innmeldte tiltak som skal bidra med å kutte utslippene fra skipsfarten, som per i dag er tilsvarende verdens 8. største utslippsland. Flere av tiltakene inkluderer etablering av nye grønne skipskorridorer, som innebærer at det lages ruter som skal brukes som foregangskorridorer med tanke på infrastruktur, utprøving og tilrettelegging for skip som skal gå på lav- og nullutslippsdrivstoff.

– Jeg er glad for å se at listen inneholder mange og store ambisjoner for et nettverk av grønne skipskorridorer. Disse korridorene vil skape muligheter for å skalere opp både produksjon av nye drivstoff og infrastrukturen som kreves for implementeringen av disse, sier Skarbø.

Hva med energieffektivisering innen skipsfart?
Bellona savner imidlertid initiativer som fokuserer på energieffektivisering innen skipsfarten.

– Energieffektivisering er ekstremt viktig i dekarboniseringsarbeidet. Det ligger et uforløst potensial i å kutte de maritime utslippene gjennom energieffektiviseringstiltak. Videre vil energi i fremtiden være et kostbart knapphetsgode, så det gir mening, både økonomisk og solidarisk, å iverksette energieffektivisering også innen skipsfarten, sier Skarbø.

Behov for felles regelverk og bransjestandard
Bellona lanserte i 2021 Clean Hull Intitiative, som arbeider for å holde skipsskrog rene. Det er estimert at begroing på skrog står for rundt 9% av det totale drivstofforbruket til skipsfarten, hvilket tilsvarer rundt 80 millioner tonn CO2 per i dag.

– I teorien er det relativt enkelt å redusere dette. Et effektivt tiltak vil være at det etableres et marked for skrogvask, da det er en «lavthengende frukt» å vaske skrogene oftere, sier Skarbø.

Bellona er en aktiv pådriver for å sette begroing på agendaen til internasjonale lovgivere, med mål om at det etableres globale regler og felles standarder for bransjen.

– Dette punktet har vist seg å være hakket vanskeligere å få på plass, men vi gir oss ikke, sier hun.

Bellona løfter frem maritime utslippskutt på COP27
Skarbø er selv på vei til klimatoppmøtet i Sharm El Sheik, for blant annet å bidra på to Bellona-arrangement relatert til shipping.

– Mandag skal vi sette søkelys på shipping og havner sin rolle i CO2-transport og dekarbonisering av tung industri. På onsdag arrangerer vi et event om fordelene ved å holde skrog rene og hvilke virkemidler som trengs videre. Sammen med ledende bransjeaktører skal vi løfte frem løsningene for utslippskutt som finnes på disse områdene, avslutter Skarbø.