Nyheter

Vi trenger Stad-tunnelen for fremtidens transportløsninger

Seniorrådgiver skipsfart og arktis Sigurd Enge.
Seniorrådgiver skipsfart og arktis Sigurd Enge.
Foto: Sverre Meling jr.

Publiseringsdato: 30. juni, 2023

Skrevet av: Signy Fardal

Vi trenger lys i begge ender av tunnelen! 

Dette innlegget ble først publisert i Kystverkets nyhetsbrev.

Stadhavet har til alle tider vært en barriere som har vært en krevende og farlig forsinkelse på sjøveien fra nord til sør. Risikoen ved å passere Stadhavet er et sammenfall av urent farvann, sterke strømmer i sjøen og værmønsteret i området. Det er mange eksempler på at tekniske problemer har skapt farlige situasjoner. Konsekvensen kan være tap av menneskeliv, oljesøl og materielle skader i et område med stor miljøverdi og biologisk mangfold.  

Ved å kunne passere Stad i smult farvann er det åpenbare fordeler for skip, mannskap, tidsbruk, miljø og klima.  

Ved Stad er det et brudd i stort sett sammenhengende hurtigbåtruter langs kysten fra Nord-Norge til Stavanger. Jeg gleder meg til å se en hydrogendrevet rute bli etablert for å knytte regionen bedre sammen.  

Skipstunnelen åpner også mulighetene for enklere å frakte fisken på kjøl med en mye bedre forutsigbarhet, i steden for lastebil. Gevinsten blir lavere klimagassutslipp, mindre veislitasje og lavere ulykkesrisiko.  

Når det gjelder prisen på tunnelen tror jeg en ting er sikkert; Å utsette tiltaket vil ikke gjøre den billigere.  

Få i gang byggingen så vi kan høste av fordelene, økonomisk, for miljø og klima og kystbefolkningen. Vi trenger lys i begge ender av tunnelen!