Nyheter

Begroing og skrogvask på agendaen

Seniorrådgiver i Bellona, Irene Øvstebø Tvedten
Seniorrådgiver i Bellona, Irene Øvstebø Tvedten

Publiseringsdato: 1. september, 2023

Skrevet av: Signy Fardal

– 2023 har vært et viktig år så langt, fordi begroing på skip og skrogvask for alvor er kommet på den internasjonale agendaen, sa Bellonas seniorrådgiver Irene Tvedten på den internasjonale maritime konferansen PortPIC i Italia denne uka.

I innlegget sitt sa Tvedten at det hovedsakelig er parallelle prosesser i FNs sjøfartsorgan IMO og i Den internasjonale standardiseringorganisasjonen ISO som er årsaken til at temaet er på agendaen.

Begroing på skipsskrog skaper friksjon og dermed store utslipp, og begroingen gjør at uønskede fremmede arter spres.

Må ha internasjonale standarder

Det gjøres mye bra på teknologi-siden for å hindre begroing, og for å sikre at begroing fjernes fra skipet på en miljøvennlig måte. Men teknologien skaper ikke endring i seg selv – det er helt nødvendig med internasjonale standarder som formaliserer prosedyrer for hvordan teknologien tas i bruk. I tillegg trenger vi reguleringer. Noen få land har valgt å regulere både hvor begrodd skipene som seiler til havnene deres kan være, og når og hvordan skrogene skal vaskes. Men det haster med å få på plass   internasjonale retningslinjer som sikrer at teknologien tas i bruk på en miljøvennlig måte, og som styrer og framskynder utviklingen, sa Tvedten.

Irene Øvstebø Tvedten på PortPIC.

Bellona arbeider for at lokale og nasjonale myndigheter skal regulere begroing på skip på en samstemt måte, og for at det skal komme internasjonale reguleringer som sikrer at begroingen på skip holdes på et minimumsnivå.

I sitt innlegg på konferansen understreket Tvedten viktigheten av at IMO nylig har revidert sine retningslinjer for håndtering av begroing på skip, blant annet fordi man allerede kan se at land utvikler reguleringer i tråd med disse. I tillegg legger retningslinjene grunnlaget for utviklingen av internasjonale IMO-reguleringer, som Bellona ønsker å få på plass så snart som mulig.

Leder utviklingen

Bellona leder nå utviklingen av en ny ISO-standard for miljøvennlig skrogvask. Denne standarden, som er ferdig utviklet om et par år, vil gjøre det lettere for skipsredere og havner å administrere skrogvask, og kan også være til inspirasjon for lokale og nasjonale myndigheter, og ikke minst IMOs planlagte arbeid med utvikle detaljerte retningslinjer om hvordan skrogvask skal utføres i praksis.

Bellonas innlegg skapte stort engasjement på PortPIC, og ble også et tema under paneldiskusjonen som avrundet konferansen den siste dagen. Redere, havnemyndigheter, teknologiutviklere og andre maritime aktører som var til stede på konferansen ville vite mer om hva som pågår i IMO og ISO akkurat nå. –De bør legge om sine strategier nå, og være i forkant av reguleringene som bør og skal komme. Derfor fortsetter vi dette arbeidet ved å delta i, og formidle hva som skjer på den internasjonale arenaen når det gjelder begroing og skrogvask, sier Tvedten.