Prosjekt

Clean Hull Initiative

Begroing på skipsskrog.
Begroing på skipsskrog.

Spredning av fremmede arter via skip er en av de største truslene mot havmiljøet globalt. Biologiske arter havner i økosystemer de ikke hører hjemme, og i tillegg fører begrodde skrog til at skip må bruke mer drivstoff, og dermed også slippe ut mer klimagasser, enn om de seiler med rene skrog.  Bellona har tatt initiativ til å samle aktører i den internasjonale skipsfartsnæringen for å samarbeide om å få på plass en global industristandard for proaktiv skrogvask.

Begroing på skipsskrog; opphoping av mikroorganismer, planter, alger og små dyr, utgjør milliarder av kroner i merkostnader for samfunnet og skipsfartsnæringen årlig, og fører til økte utslipp av klimagasser.

Målet med Clean Hull Initiative (CHI), som er navnet prosjektet har fått, er at det skal bli obligatorisk praksis å vaske skrogene tilfredsstillende, slik at spredning av fremmede arter via skip minimeres og at klimagass-utslippene fra skipsfarten reduseres betraktelig.

– Industrien kan spare rundt 95 milliarder kroner årlig i drivstoffutgifter ved å seile med reine skrog. Og ved å bruke mindre drivstoff vil utslippene av klimagasser gå ned. Begroing på skrog er anslått å utgjøre ni prosent av drivstoff-forbruket til skip. Ved å seile med reine skrog kan skipsfarten redusere sine årlige klimagassutslipp med bortimot 80 millioner tonn CO2, noe som tilsvarer de totale utslippene fra et land som Hellas. Til sammenligning er Norges samlede utslipp på i overkant av 50 millioner tonn, sier seniorrådgiver innen maritim i Bellona og prosjektleder for CHI, Irene Øvstebø Tvedten.

Våre fagpersoner

Irene Øvstebø Tvedten

Irene Øvstebø Tvedten

Seniorrådgiver, maritim

Runa Skarbø

Runa A. Skarbø (i permisjon)

Teamleder, transport og energi