Nyheter

Hvilken bruktbil skal jeg kjøpe?

<a href="http://www.bellona.no/imaker?id=19145&amp;sub=0">Partikkel (PM10)</a> og <a href="http://www.bellona.no/imaker?id=19150&amp;sub=0">NOx-utslipp</a> pr kjørte kilometer for gjennomsnittsbilen av ulike årsklasser. Kilde: <a href="http://www.bellona.no/imaker?id=23260&amp;sub=0">SFT og SSB, 1999</a>.

Publiseringsdato: 14. august, 2001

Dette er et ofte stilt spørsmål til Bellona og det har ikke ett enkelt svar. Forhåpentligvis vil du være litt klokere etter å lest dette. Husk at rådene nedenfor gjelder brukte biler. Ved kjøp av nye biler er det hele noe enklere, følg denne linken.

Trenger du bil?

Bil er en dårlig investering. I motsetning til bolig som oftest i det minste holder seg i verdi, synker verdien på en bil med tiden. I tillegg kommer dyrt vedlikehold, reparasjoner og forsikring.

 

kroner % av budsjett
Kjøp av bil og tilhenger 24 079 10,1 %
Drift og vedlikehold 20 562 8,6 %
—- Bensin og olje 9 275 3,9 %
—- Reservedeler og vedlikeholdsutgifter 2 238 0,9 %
Verkstedsreperasjoner 3 414 1,4 %
Forsikring av transportmidler 3167 1,3 %
Andre utgifter 2 469 1,0 %

Det er derfor verdt å sjekke alternativene. En mulighet er å kombinere bruk av kollektive transportmidler, sykkel, drosje og [bildeling]/-[leie]. Man kan kjøre mye Mercedes med privatsjåfør for kostnadene ved å ha egen bil.

Kan du bruke elektrisk bil ?

Bellona er overbevist om at elektriske biler (batteri og/eller hydrogen) vil være den vanlige bilen fremover. Pr i dag er de forurensingsfrie elektriske bilene små og har en begrenset rekkevidde. Imidlertid vil de dekke manges behov, særlig som nummer to bil er den aktuell. Ved kjøp av elbil passerer du gratis gjennom veibommer, parkerer gratis på offentlige parkeringsplasser i mange kommuner og slipper årsavgift. I tillegg skjer det få ulykker med elbiler så forsikringen er lav.

Gå til [elbilsidene] og se om dette er beste valget for deg.

Bensin eller diesel?

Hva man skal velge her, er et spørsmål vi ikke vil gi svar på. Bensinbilen har fordelen av å slippe ut mindre helseskadelige stoffer. Dieselbilen slipper ut mindre klimagasser. Det er vanskelig å si hva man skal legge mest vekt på, men kjører man mye i by bør man nok velge bort diesel. På landet kommer konsentrasjonen av helseskadelige stoffer sjelden over helsemyndighetenes grenseverdier.

Kjører man diesel, har man mulighet for å fylle biodiesel. Dette gjelder imidlertid ikke alle steder i landet og ikke alle bilmodeller. Følg denne linken for mer informasjon.


Alder, oftest den viktigste parameter

Helseskadelige utslipp og alder

I lang tid har det vært stilt krav til utslipp av helseskadelige avgasser fra personbiler. Dette betyr at utslippene pr kjørte kilometer har jevnt og trutt gått nedover. Det mest kjente kravet gjorde at vi fikk katalysatorer på bensinbilene (1989).

For bil av samme vekt og motorstørrelse vil det som hovedregel gjelde at nyere bil er bedre enn eldre bil. Grafene under viser at utslippene av helseskadelige stoffer har sunket både for bensin og dieselpersonbiler. Vi ser at man ikke bør kjøpe eldre bensinbil enn 1989-modell og ikke eldre dieselbil enn 1991-modell. Utover dette gjelder tommelfingerreglen jo nyere jo bedre.

7ebb5fd34e517c1fded67f230e9f2af1.gif

CO2-utslipp og alder

Det har ikke vært samme krav til CO2-utslipp. Disse kan heller ikke renses bort fra bileksos. Derfor har ikke CO2-utslippene sunket i samme grad, noe som fremgår av figuren.

Husk at CO2-utslipp og bensin eller dieselforbruk samsvarer. Det er derfor penger å tjene på å velge en bil med lave CO2-utslipp. Utslippene kan imidlertid variere mye utfra hvor mye motor og kraftoverføringene er slitt.

Da er det vel bare å si…

… gratulerer med ny bruktbil. Men det er fortsatt mye du kan gjøre for å redusere miljøulempene fra bilholdet ditt, faktisk svært mye. Mye av dette gjør også lommeboka tykkere.