Nyheter

Hvor mye forurenser en bil ?

Figur: Figuren viser historisk og fremskreven utvikling av avgassutslippene fra veitrafikk (altså inkludert godstransport). Figuren inkluderer trafikkvekst. Kilde: Tall fra <a href= "imaker?id=23260&amp;sub=0"> SFT og SSB, 1999<a/>

Publiseringsdato: 10. august, 2001

Hvor mye en personbil forurenser er et spørsmål Bellona stadig får. Spørsmålet kan besvares enkelt, eller man kan gjøre det hele mer komplisert. Nedenfor starter vi med det enkle for å gjøre det hele mer komplisert lenger ned.

Hvilken forurensing ser vi på?
En bil vil forurense ved forbrenning av drivstoff, slitasje av dekk og veibane, slitasje av bremser, ved vask, ved ulykker og ved produksjon. Men det de fleste tenker på er utslipp fra forbrenning av drivstoff.

Eksosen inneholder en rekke forurensende stoffer (de viktigste fra personbilen i parentes). De viktigste er klimagasser (CO2), gasser som gir sur nedbør (NOx), gasser som danner bakkenær ozon (NOx og NMVOC) og gasser og stoffer som gir dårlig byluft (partikler, NOx og benzen). For en grundigere gjennomgang av stoffene i eksosen anbefales å følge linkene i teksten.

Det enkle svaret:
En gjennomsnittsbil i 1997 slapp ut følgende av stoffene som er nevnt over, gram pr kjørte kilometer (SFT, 1999):

Forbindelse Bensin-
personbil
Diesel-
personbil
CO2 196 155
NOx 1,1 0,4
NMVOC 2,0 0,1
Partikler (PM10) 0,02 0,2
Benzen 0,07 0,003

Tabell: Andeler av Norges totale utslipp (SSB, 2000 og Helsevernetaten, 2000)

Forbindelse Transportsektorens (mobil forbrenning) andel av Norges totale utslipp 1998 Veitrafikkens andel av Norges totale utslipp 1998 Personbilens andel av Norges totale utslipp
CO2 38% 21% 15%
NOx 75% 25% 13%
NMVOC 20% 13% 12%
Partikler (PM10)* Ca 25% Ca 25% Ca 7%

*) Utslipp av partikler er mer komplisert enn de andre avgassene. Følg linken for å lære mer.

Den mer utfyllende forklaringen
For å gi en mer utfyllende forklaring må vi bringe inn tidsperspektivet i tillegg. Det er på det rene at utslippene pr kjørte kilometer har blitt redusert kraftig de seneste årene takket være motorforbedringer delvis presset frem av [krav til avgassutslipp].

I motsatt retning av motorforbedringene trekker [trafikkveksten]. Den utlikner forbedringene som vil gjøres i forhold til CO2, mens utslippene av de andre avgassene allikevel vil reduseres.


Dette betyr at for alle avgasskomponenter vil det være bedre å ha en ny bil i forhold til en gammel. Dette gjelder i mindre grad CO2 enn de andre stoffene. CO2-utslippet følger bensin-/dieselforbruket. Det vil si at det også vil være stor variasjon mellom ulike bilmodeller på hvor mye CO2 de slipper ut. Store biler bruker generelt mer drivstoff enn mindre biler. Også for de andre komponentene vil det være variasjon mellom bil modeller.

[Dersom du vite enda mer, følg denne linken]

Dersom du vil vite hvordan du kan redusere utslippene fra din bilbruk, følg denne linken