Nyheter

Hvilket piggfritt dekk bør du kjøpe?

Norges første svanemerkede vinterdekk

Publiseringsdato: 9. desember, 2002

Piggfrie dekk finnes i ulike kvaliteter. Noen har brent seg og kjøper piggdekk når de bytter. Men nå er det hjelp å få: bladet Bil har gjennomført en stor test av en rekke dekk. I tillegg har GrønnGuide laget en oversikt over dekk uten HA-oljer.

Skal jeg kjøpe piggdekk eller piggfrie dekk? Bor du i by og vil unngå å forurense din egen og alle andres luft, velger du piggfritt. Veistøv som er slitt av veibanen er en av de store forurenserne av bylufta vinterstid.


Men det er også en økonomisk grunn til å kjøre piggfritt, i alle fall om du bor i Oslo. Her lurer nemlig piggdekkgebyr rundt nærmeste sving.


Piggdekk-gebyr kommer trolig tilbake


Det er nå noen vintre siden man innførte piggdekkgebyr i Oslo for å få renere luft. I løpet av en sesong ble piggandelen redusert til omkring 20%. Dette var målet, og gebyret ble fjernet neste vinter.


Man beholdt imidlertid riset bak speilet; om piggfri andelen sank, ville gebyret innføres på ny. Sist vinter sank piggfriandelen, men man beslutte å se en vinter til.


Det er signaler om at mange fortsatt velger piggdekk. Det er derfor å vente at det innføres piggdekkgebyr neste år igjen. Bor man i Oslo, bør man ta dette inn i regnestykket når man sammenlikner priser på dekk.


Tre piggfri-guider


Men hvilket piggfri dekk skal man velge? Bladet Bil har gjennomført en større test der de gjennomgår dekkets ytelse på is, snø og bar asfalt.


Videre har miljømerket Svanen merket vinterdekk og første merket er delt ut. Svanen er et miljømerke som gjør det lett for forbruker å velge miljøriktig.


Til slutt har Grønn Guide (miljøheimevernet) laget en oversikt over vinterdekk uten HA-olje. Denne oljen har vært i fokus i Sverige på grunn av dårlige miljøegenskaper.