Nyheter

Bellona lanserer versjon 3 av Bellona Web

Publiseringsdato: 15. juni, 2006

Versjon 1 ble lansert allerede i 1995, basert på Notepad og håndarbeid. Versjon 2 kom i 1999 basert på verktøyet Imaker. Versjon 3 ble lansert 16. juni og er basert på de åpne kildekode-produktene Zope og ZTM, og er utviklet i samarbeid med Bouvet.

Den nye webben er basert på emnekartteknologi, noe som vil gjøre navigasjon i de store stoffmengdene lettere, og i langt større grad vise sammenhenger mellom emner og temaer.

Gleden på Bellona er stor over vår nye web. Vi mener vi har utviklet
et solid fundament for fremtidens miljøweb. Men, som alltid ved store
omlegginger er det skjær i sjøen. Vi har lagt over tusenvis av artikler, bilder, linker og rapporter, og det ville være rart om alt ble helt riktig med en gang.

Vi regner derfor med feil, og vil sette pris på alle slags tilbakemeldinger:
feil, kritikk og ros. Meld fra til webmaster@bellona.no