Nyheter

Vil ha 80 prosents kutt i rike land

Publiseringsdato: 6. juni, 2008

Skrevet av: Anne Karin Sæther

Deltakerne på konferansen Climate Conference 08 (CC8) anbefaler at utslippene av klimagasser halveres innen 2050, og at de vestlige, industrialiserte landene reduserer sine utslipp med minst 80 prosent.

I dag og på torsdag har rundt 100 politikere, akademikere, organisasjonsledere og næringslivstopper fra verden over vært samlet på Hafslund Hovedgård i Sarpsborg for å diskutere hvordan verden bør møte klimautfordringen. Konferansen het ”Climate Conference 08: Technology and Finance in Climate Co-operation”.

– Det er et sterkt signal at vi er blitt enige om å kreve utslippsreduksjoner på 80 prosent innen 2050 i rike land, sier Bellona-leder Frederic Hauge, som er svært fornøyd med konferansen.

Innspill til klimaforhandlinger

Et åpent brev til statsledere, parlamentarikere, forhandlere og andre aktører i klimadebatten er blitt lagt frem som et sluttdokument fra konferansen, som et innspill til klimaforhandlingene (se brevet vedlagt som en pdf i boksen til høyre).

– Anbefalingen blir et nyttig tilskudd til FNs klimaforhandlinger fram til toppmøtet i København neste år, sier FNs spesialutsending for klimaspørsmål Ricardo Lagos, som også leder Club de Madrid, et nettverk av tidligere statsledere.

CC8 ble arrangert av Miljøstiftelsen Bellona, sammen med Club de Madrid og Hafslund.

Egen teknologiavtale

Sentralt i det åpne brevet fra konferansedeltakerne, står et ønske om at den nye klimaavtalen må inneholde en egen avtale om teknologi. Denne avtalen bør ta for seg behovet for finansiering utenfra hvis u-land skal klare å gjennomføre store teknologiske endringer. Rike land må finansiere den teknologien som gjør at fattige land kan nå de rikes levestandard uten å ødelegge klimaet.

CO2-utslipp må koste

At CO2 må ha en pris var noe alle på konferansen var enige om. I dag er det bare Europa, Canada, Japan og Australia som har ordninger som gjør at CO2 er priset, enten gjennom skatt, avgifter eller kvotehandelssystemer. Det åpne brevet fra CC8-deltakerne mener at hele verden må sette en pris på CO2, og at dette må inn i den nye globale, klimaavtalen.

Konferansedeltakerne har også kommet fram til et minstemål for offentlig finansiering av klimatiltak. I det åpne brevet slås det fast de rike landene må bruke minst 0,1 prosent av sine offentlige midler.

Ny teknologi

Deltakerne på CC8 har jobbet intensivt med spørsmål knyttet til finansiering og teknologi, i fem forskjellige arbeidsgrupper.

De har snakket om hvordan ny teknologi er blitt utviklet siden Kyoto-avtalen ble forhandlet fram i 1997. Nå har vi nye våpen i klimakampen, som for eksempel CO2-håndtering (fangst og lagring av CO2).

Samarbeid

Arrangørene har fått honnør for å klare å samle så mange aktører på et høyt nivå, fra svært forskjellige deler av samfunnet.

– Det er nettopp et samarbeid mellom miljøbevegelsen, politiske myndigheter og næringslivet som må til. Derfor har denne konferansen vært veldig vellykket, sier konsernsjef Christian Berg i Hafslund.