Nyheter

Bellona vil gjøre energieffektivisering enklere

Ane T. Brunvoll, leder for energiavdelingen i Bellona.
(foto: tone foss aspevoll/bellona)

Publiseringsdato: 6. mai, 2009

Skrevet av: Tone Foss Aspevoll

Bellona krever en økt el-avgift som øremerkes til energieffektiviseringstiltak. Samtidig skal husholdninger sikres støtte til å redusere sitt eget forbruk, uten å sinkes av saksbehandling. Det foreslår Bellona i ”Norges helhetlige klimaplan”.

– Vi foreslår at alle huseiere skal få rett til støtte for energieffektivisering, med rask saksbehandling, sier Ane T. Brunvoll, avdelingsleder i Bellona.

Den økte el-avgiften vil forbrukerne spare inn igjen med mindre strømforbruk og lavere strømregninger. Bellona legger også vekt på at satsing på energieffektivisering vil være et stort løft for å få mer aktivitet i byggebransjen, som befinner seg i lavkonjunktur.

Klimaplan

Onsdag presenterte Bellona ”Norges helhetlige klimaplan”. Her viser organisasjonen viser hvordan Norge kan bli klimanøytralt i 2020, et nullutslippssamfunn i 2040 og karbonnegativt i 2050, og dermed fjerne mer CO2 enn vi slipper ut.


Her kan du lese mer om Bellonas egne energieffektive byggeplaner

Bellonas forslag

Bellona foreslår å redusere energiforbruk i bygg med 20 prosent fra dagens nivå innen 2020, det vil si 15 TWh ved hjelp av blant annet disse konkrete tiltakene:

  • Økt elavgift skal gjøre nye løsninger mer lønnsomme, og bidra til energieffektivisering, som i sum vil gjøre strømregningen lavere for folk.
  • Alle huseiere skal få rett til støtte for energieffektivisering, med rask saksbehandling.
  • Energikravene til nye bygg skal skjerpes regelmessig.
  • Myndighetenes bygg skal lede an med energimerke B som minstekrav innen 2020. Energimerking av bygg blir påbudt 1.1.2010, og lovens minstekrav blir merke C.

– I stedet for å bokstavelig talt å bygge oss nye problemer, skal vi nå bygge bygninger som i første omgang knapt trenger oppvarming, og som i neste omgang selv produserer energi, sier avdelingsleder i Bellona Ane T. Brunvoll.