Nyheter

Ulovlig lagret farlig avfall i Sandefjord fjernes

Foto: Ruth Lothe/Bellona

Publiseringsdato: 29. august, 2011

Skrevet av: Ruth Lothe

Etter at Bellona rettet søkelyset mot den grove miljøkriminaliteten som pågikk på Oleons anlegg i Sandefjord, er nå opprydningsarbeidet i gang. Tirsdag 30. august tas den første båtlasten med farlig avfall ut av tankene.

Det var i juni 2011 at Bellona aksjonerte mot Oleons tanker. Aksjonen endte med både Oleon som lagret avfallet og DVS Norge AS som hadde leverte det la seg flate og innrømmet ulovlighetene.

Ulovlig, farlig og dårlig sikret

I tillegg til at Oleon ikke hadde tillatelse til lagring av farlig avfall, var flere av tankene i dårlig forfatning. DVS Norge, som leverte avfallet, er på sin side forpliktet til å forsikre seg om at mottakere har lagringstillatelsen i orden.

Bellonaleder Frederic Hauge var ikke nådig i sin karakteristikk etter inspeksjonen av tankene:

– Forholdene viser at systemet rundt spesialavfallet fra norsk sokkel er helt ute av kontroll. Det er blitt tydelig for alle at det foregår snusk, juks og fanteri i oljeindustriens avfallsbransje.

Tankene inneholdt mengder av avfall fra oljebransjen, avfall som er klassifisert som farlig avfall: spylevann fra offshoreindustrien, borevæsker og slam, mudslop, en blanding av spylevann, borerester, borekjemikalier og oljebasert mud og prosessvann.

Opprensingen hastet

Gassdannelse fra forråtnelsesprosessene i tankene kan føre til lukt og eventuell eksplosjonsfare. Naboer har i lang tid klaget på propanlukt.

bodytextimage_Lekkasje-fra-tanken-med-farlig-avfall-fra-Mongstad-2.JPG Photo: Håvard Lundberg

– Vi har vært redd for dannelsen av hydrogensulfid. Særlig bekymringsfullt er det at dannelsen av slike eksplosive og farlige gasser har skjedd i tanker uten avlufting, sier Hauge.

Fjerning av avfallet starter

I følge DVS Norges handlingsplan for ‘fjerning av ulovlig lagret avfall hos Oleon i Sandefjord og Øra Næring i Fredrikstad’ skal avfallet i Sandefjord prioriteres, fordi Klif har bedt om det.

Det flytende vannet tas først ut og bunnslammet til slutt. Tankene som er i dårligst forfatning, dvs. de som mangler kullfilter, blir tømt aller først.

DVS eget mottak fullt

DVSs båt vil gå en tur hver annen uke og hente 3 – 5000 m3 hver gang, til alt er tomt og tankene kan renses.

Innen utgangen av året skal alle de 37000 m3 med avfall være renset ut. Det første lasset går rett tilbake til Mongstad og DVSs eget renseanlegg, men på grunn av kapasitetsproblemer der må andre havner letes opp.

DVS Norge AS har tatt konsekvensen av det og håper Kommunekemis anlegg i Nyborg i Danmark blir det nye mottakstedet. Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) sendte søknaden om eksport av dette farlige avfalle dit den 22. august i år.

– Vi håper og regner med at vi kan begynne og transportere avfallet dit fra midten av september, sier administrerende direktør i DVS, Jan Henning Legreid.