Nyheter

Bellona møter Norilsk Nickel-konsernet

Topic_Ingressimage_Nikel1.Jpg
Et av Norilsk Nikels anlegg på Kola-halvøya i Russland.

Publiseringsdato: 25. oktober, 2011

Skrevet av: Ruth Lothe

Det er, så vidt vi vet, første gang i russisk historie at sivilsamfunnet får gehør for å ha en slik type dialog med en stor privateid russisk næringsaktør.

Stopp dødskyene fra Russland

Siden slutten av 80-tallet har miljøvernere og engasjerte finnmarkinger jobbet for å stanse “dødskyene fra Russland”, forurensningen som kommer fra fabrikkene i Nickel-byen sju kilometer fra Finnmark og fra Zapoljarnij, noen få kilometer lenger inn i Russland.

Bellona har aldri gitt opp denne kampen og la tidligere i år fram en rapport om at forurensningen fortsatt foregår: http://www.bellona.no/rapporter/norilsk-nickel-report-en

Rik og mektig forurenser

Norilsk Nickel er den største forurenseren i Arktis. Konsernet er verdens ledende produsent av nikkel og palladium, og verdens største produsent av platinium. Eier er Vladimir Potanin – han er milliardær og en av Russlands rikeste menn. Nå har vi etter lang tids jobbing fått i stand en dialog med denne særdeles mektige næringslivsaktøren.

I dagens seminar står selskapets rolle som forurenser på menyen.

Her deltar både norske og russiske politikere, samt norske og russiske forskere. Fra Norilsk Nickel og Bellona deltar toppsjefene; miljødirektør Pisarev fra NN’s Moskvakontor og leder Frederic Hauge fra Bellonas Oslokontor.