Nyheter

Bygg smart og energieffektivt!

Bellona

Publiseringsdato: 5. oktober, 2011

Skrevet av: Ingrid Kristensen Hauge

Finansministeren lover betydelige beløp til gjenoppbyggingen av Regjeringskvartalet. – Vi håper regjeringen vil gå foran som et godt eksempel og at de stiller energikrav til gjenoppbyggingen, sier Bellonas Sindre Østby Stub.

I et oppslag i Dagbladet 16. september, hvor tema er bevilgninger til gjenoppbygging etter 22. juli, sa finansminister Sigbjørn Johnsen:

– Det blir et betydelig beløp i 2012-budsjettet. Her ligger blant annet utgifter til gjenoppbygging i regjeringskvartalet.

Minimum energiklasse B
Bellonas rådgiver innen energieffektivisering Sindre Østby Stub oppfordrer regjeringen til å legge kriterier for energieffektivisering til grunn ved gjenoppbygging og renovering av høyblokken.

– Høyblokka er et bevaringsverdig bygg fra 1958 med spesiell arkitektur, så vi håper bygget kan gjenoppbygges. Da bør ambisjonene være å oppnå energiklasse B, tilsvarende det nylig renoverte bygget til Norges Vassdrag- og Energidirektorat på Majorstua, som er bygget på samme tid. Konkluderes det med at høyblokka må rives, bør man selvsagt øke energikravet til energiklasse A, sier han.

Vise vei
Bellona mener at dette er en mulighet for myndighetene til å rette opp kritikken etter de lite ambisiøse energikravene som ble stilt i byggingen av regjeringens siste tilbygg R6.

– Vi håper og tror at regjeringen ønsker å vise at det offentlige skal gå foran i arbeidet med energieffektive bygg, sier Stub.

Bakgrunn
Bygningsmassen alene står for 40 % av det totale energiforbruket her til lands. Greier man å få ned dette forbruket, vil overgangen til fornybarsamfunnet bli lettere å gjennomføre.

– Vi fokuserer selvsagt på den miljømessige gevinsten ved å redusere energibruken, men det er i tillegg en reell økonomisk gevinst i form av reduserte energikostnader for brukere av energieffektive bygg. Det blir spesielt viktig i regnestykket for offentlige bygg, der man vet man skal eie og bruke bygget i mange tiår fremover, forklarer Bellonas rådgiver for energieffektivisering.

Pressekontakt
Sindre Østby Stub, rådgiver energieffektivisering
E-post: Sindre @bellona.no
Tlf: 95 78 32 37