Nyheter

Felles kamp mot resistente bakterier

Joakim Hauge, leder Bellonas bio-program
Joakim Hauge, leder Bellonas bio-program
Roberto di Tir/Bellona

Publiseringsdato: 8. juni, 2021

Skrevet av: Signy Fardal

Antibiotikaresistens kan bli den neste store globale helsekrisen. Bellona går nå sammen med Kreftforeningen, Leger uten Grenser Norge, Rethink Food og Folkerettsinstituttet for å fremme en internasjonal antibiotikakonvensjon.

Overforbruk og feilbruk av antibiotika i den globale helsesektoren og matproduksjonen fører til utvikling av bakterier som er motstandsdyktige mot antibiotika.

-Formålet med kampanjen er å få nok land til å samle seg bak initiativet til å starte internasjonale forhandlinger om en antibiotikakonvensjon, sier Joakim Hauge, leder for Bellonas bio-program.

Forskerne har ropt varsku i mange år. Hvis vi ikke gjør noe med problematikken rundt resistente bakterier kan konsekvensene bli langt større enn konsekvensene av koronapandemien. Allerede i dag dør 750 000 mennesker årlig av resistente bakterier. Så mange som 10 millioner mennesker kan miste livet hvert år i 2050, ifølge FN.

-For Bellona er det avgjørende at havbruks og landbruksproduksjon foregår innenfor naturens tålegrenser. I Norge brukes ikke antibiotika som vekstfremmende middel i matproduksjonen, men antibiotikaresistens kjenner ingen landegrenser. I mange land brukes enorme mengder antibiotika for at okser, griser, kyllinger og fisk skal utnytte foret bedre, vokse raskere og gi økt fortjeneste. Vi ønsker derfor at Norge benytter sin posisjon og erfaringer til å gå i front for en ny internasjonal antibiotikakonvensjon, sier Hauge.

Mens mange land bruker antibiotika i store mengder i både helsesektoren og matproduksjonen er utfordringen det motsatte i mange utviklingsland. Der er det tilgangen på medisiner som er problemet. Langt flere mennesker i utviklingsland dør av mangel på medisiner enn resistente bakterier. En antibiotikakonvensjon må derfor også bidra til rettferdig bruk og fordeling av disse livsviktige medisinene.

Initiativtagerne til kampanjen er overbevist om at den eneste måten vi kan løse utfordringene med antibiotikaresistens og tilgang på livsviktige medisiner på er gjennom en forpliktende internasjonal avtale. Ingen land vil klare å løse dette problemet på egenhånd. Norge kan med sitt aktive helsediplomati spille en nøkkelrolle i utviklingen av en antibiotikakonvensjon.

-Sammen med de andre organisasjonene håper vi at flere vil slutte seg til kampanjen og påvirke norske politikere til å sette antibiotikaresistens på den globale dagsorden, uttaler Joakim Hauge.

Se nettsiden her

Følg Facebook-siden her
Følg Twitter-konto her