Prosjekt

Regulering av multi-teknologisk akvakultur

Bellona deltar i et tverrfaglig kompetanse- og samarbeidsprosjekt finansiert av Norges forskningsråd og ledet av Universitetet i Stavanger.

Prosjektet har som mål å gi viktig innsikt som muliggjør etableringen av et integrert og konsistent statlig reguleringsrammeverk for det nye spekteret av akvakulturteknologier. Prosjektet har deltakelse fra laksenæringen, miljøorganisasjoner og lokale myndigheter. Vi kombinerer økonomi, statsvitenskap og biologiforskning som vil gi ny kunnskap om kostnadene og fordelene ved nye teknologier, inkludert miljømessige og sosiale kostnader og fordeler for samfunnet.

Våre fagpersoner

Silje Båtsvik Risholm

Silje Båtsvik Risholm

Seniorrådgiver, havbruk