Utgivelse

Bellonas innspill til karbonfangst-høring 

– Subsidiér karbonfangst, koordinér transport og lagring, sier teamleder for CCS i Bellona, Eivind Berstad.

Energidepartementet utreder virkemidler for karbonfangst- og lagring (CCS) på avfallsforbrenning og i industrien. Bellona mener offentlig støtte til CCS er det viktigste regjeringen kan gjøre for å oppnå Norges klimamål. 

Subsidiering av karbonfangst 

Bellona har tidligere kritisert Oslo Economics sin analyse om at CCS ikke er samfunnsøkonomisk lønnsomt for Norge. I den nye rapporten, derimot, anbefales det å subsidiere CCS fordi vi ikke har tatt innover oss kostnadene ved utslipp av CO2, klimaendringer og skader på samfunnet.  

– Det var på tide, og svært gledelig at Oslo Economics er så tydelige på at staten bør subsidiere CCS, fordi kostnadene ved å ikke gjøre det på sikt bli større, sier Berstad. 

Koordinering av transport og lagring 

Norsk industri har per i dag et stort problem med å få tilgang til transport og lagring av CO2, og Bellona er enig i rapportens anbefaling om at staten må ta en koordinerende rolle i anskaffelsen av transport- og lager av CO2.  

– Bellona anbefaler at Gassnova, statens foretak for CCS, får vi oppdrag å se hvordan staten på best mulig måte kan koordinere transport og lagring av CO2, sier Berstad.

Ekskluderer karbonfangst- og bruk 

Utredningen omfatter ikke karbonfangst- og bruk (CCU). Bellona støtter at CCU er ekskludert fra utredningen. 

– Klimaeffekten av karbonfangst- og bruk, er overvurdert og misforstått, særlig til ineffektiv produksjon og bruk av syntetisk drivstoff. Vi mener derfor det er bra at karbonfangst- og bruk er ekskludert fra denne utredningen, sier Berstad. 

Les hele Bellonas høringssvar her.